Hoppa till innehållet

Största delen av skräpet i sjöar och hav härstammar från städerna. Skräpet hamnar där antingen direkt från en människas hand eller exempelvis via dagvattensystemet. I Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj Magknip av plast förses städernas gatubrunnar med färgglada klistermärken 16–30.8.

Avsikten med kampanjen är att öka kännedomen om skräpets rutter ut i vattendragen och betona konsumentens egna möjligheter att motverka problemet. Man ska inte kasta skräp på gatan eller i en gatubrunn, eftersom det därifrån kan färdas direkt ut i närmaste vattendrag. Kampanjen ordnas nu för tredje gången. I år kan man se klistermärksprydda gatubrunnar i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Joensuu, Lahtis, Raumo, Åbo, Vasa och Vanda. Gatubrunnar i Nyslott försågs med klistermärken redan tidigare i sommar. 

”Fint att så många städer vid insjöarna deltar i årets kampanj. Det är viktigt att lyfta fram problemet med nedskräpning också i sjöarna” säger HSR rf:s projektkoordinator Jutta Vuolamo.

Avsikten med kampanjen är att motverka nedskräpning genom positiv påverkan, eller nudging. Under de senaste två åren har kampanjen fått mycket positiv respons av förbipasserande och förhoppningen är att kampanjen ska påverka människors beteende.

Inga tobaksfimpar i fiskarnas munnar

Utöver de klistermärksprydda brunnslocken snurrar också en animationsvideo på städernas informationstavlor under kampanjtiden. Videon visar hur en fisk av misstag slukar en tobaksfimp i tron att det är näring och sedan genast spottar ut den. Tobaksfimpar är den vanligaste formen av skräp på våra stränder. Till exempel på HSR rf:s Snygg Beach-talkon 2020 samlades det in nästan 13 600 tobaksfimpar från Finlands stränder. Cigarettfimpens filter är gjort av ett plastliknande ämne vars nedbrytning, beroende på omständigheterna, kan ta över 10 år. Dessutom innehåller fimpen farliga kemikalier som sprider sig till vattendragen och är skadliga för djur.

”Förutom tobaksfimpar finns det även anmärkningsvärt mycket plastskräp på stränderna, särskilt förpackningar och engångskärl från picknickar. Var och en av oss kan alltså motverka nedskräpningsproblemet genom att ta hand om vårt eget skräp”, säger Vuolamo.

Skräpet som hamnar i gatubrunnarna undersöks 2022

Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd. Tack vare detta bidrag kan kampanjen fortsätta ännu nästa år. I samband med kampanjen 2022 är avsikten att dessutom undersöka nedskräpningen via dagvattensystemen genom att installera filter som samlar in skräp i gatubrunnar.

Mer information:

Jutta Vuolamo
Projektkoordinator, HSR rf
040 458 9156
jutta.vuolamo@pssry.fi