Hoppa till innehållet

En viktig etapp i Håll Skärgården Ren rf:s historia firades idag när två nya servicefartyg för verksamhetsområdet Saimen döptes i Puumala. Fartygen fick namnen M/S Roope-Saimaa och M/S Roope-Saimaa II. Dopen förrättades av fartygens nya gudmödrar, Puumalas kommundirektör Niina Kuuva och riksdagsledamot Hanna Kosonen.

Håll Skärgården Ren rf har fått tillgång till två splitternya servicefartyg för underhållet av utfärdshamnarna vid Saimen. Det första fartyget, M/S Roope-Saimaa II, byggdes av Alpo Pro Boats Oy i Raumo och blev klart förra sommaren. Den här sommaren kunde man sjösätta huvudfartyget för området, M/S Roope-Saimaa, tillverkat av Pargasföretaget HL-Metal Ab.

Dopceremonin hölls i Puumala, där M/S Roope-Saimaa också har sin hemmahamn. M/S Roope-Saimaas gudmor, Puumalas kommundirektör Niina Kuuva, tog sig an uppgiften med glädje.

”För en skärgårdskommun som Puumala är det livsviktigt att vattendragen och utfärdshamnarna hålls rena. Vi vill ge allt fler möjligheten att uppleva turism, utfärder och båtliv på Saimen. Vi är samtidigt medvetna om att det måste ske på ett hållbart sätt, och tack vare de nya fartygen och Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet är arbetsredskapen nu i bättre skick”, konstaterar Niina Kuuva tacksamt.

Fartygsanskaffningarna är en betydande kostnadspost för föreningen

HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski är synnerligen nöjd över att det stora projektet nu har slutförts.

”Ett fungerande fartygsbestånd är en förutsättning för vårt arbete. Fartygsanskaffningarna är ekonomiskt utmanande för föreningen, men nu är arbetsredskapen för vårt till ytan sett största verksamhetsområde i skick för årtionden framåt. Eftersom fartygsanskaffningarna gräver ett djupt hål i vår budget hoppas vi också få fler medlemmar och nya samarbetspartner i området”, betonar Aija Kaski.

Finansiering för fartygsanskaffningarna samlades bland annat in genom en medelanskaffningskampanj. För det nyaste fartyget fick föreningen 500 000 euro i statligt stöd. M/S Roope-Saimaa II:s gudmor, riksdagsledamot Hanna Kosonen, ser det statliga stödet som betydelsefullt.

”Vi som bor vid Saimen, liksom den växande gruppen turister, ser det som en självklarhet att Saimen är ren, men så är det ju inte. Håll Skärgården Ren rf:s arbete bidrar till att hålla Saimenområdet naturskönt även i fortsättningen. Det är av stor betydelse att också staten deltar med stöd till HSR rf och fartygsanskaffningen”, betonar Hanna Kosonen.

HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland Eeva Taimisto berättar att de nya fartygen har fungerat bra vid underhållet av de utfärdshamnar som ägs av Saimens rekreationsområdesförening och rekreationsområdesstiftelse samt av kommunerna.

”Precis som den förra säsongen har sommaren varit livlig. Som enda fartyg i området var M/S Roope-Saimaa II, som blev klart förra sommaren, något för litet, men genom färdigställandet av det nyaste fartyget med betydligt större kapacitet har situationen normaliserats. Inrikesturismens popularitet fortsätter att öka, och Håll Skärgården Ren rf bidrar genom sitt arbete till att främja en hållbar vattenturism”, säger Eeva Taimisto.