Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf är med i serviceutformningsprojektet När septiktanken fylls … I projektet kartläggs användarerfarenheter av Håll Skärgården Ren rf:s flytande sugtömningsstationer och eventuella utvecklingsbehov.

Det finns för närvarande över 20 stycken HSR rf:s flytande sugtömningsstationer i Skärgårdshavet, Östra Finska viken, Bottniska viken, Saimen och Birkaland.  

Målet är att med hjälp av serviceutformning göra de flytande sugtömningsstationerna mer tillgängliga för såväl båtfarare och för underhållsåtgärder. Vi vill också veta hur bra båtfararna känner till de flytande sugtömningsanläggningarna och om stationerna enligt båtfararna finns på rätta ställen. I enkäten kartlägger vi också båtfararnas inställning till flytande sugtömningsanläggningar.  

Enkäten består av cirka 10 frågor och tar mindre än 5 minuter att svara. Vi hoppas att så många båtfarare som möjligt ger sig tid att besvara frågorna!  

Genom att effektivisera och utveckla systemet för insamling av fritidsbåtarnas avloppsvatten skyddar vi vattendragen och den känsliga naturen i Finland!

Svara på enkäten här.