Hoppa till innehållet

Sopstationerna fylls nu med fart. Därmed ber vi både lokala och fritidsboende fästa uppmärksamhet på följande:

Framför allt nu under dessa varma tider är det extremt viktigt att man gör rätt med tanke på avfall. Man får inte lämna något i soptunnan som inte hör hemma i soptunnan, så som kemiska dass, gummibåtar, madrasser, mattor, fönsterkarmar, eller annat till storleken stort skräp. Du skulle väl inte sätta den i soptunnan där hemma heller? Soptunnorna är enbart för hushållsavfall. Stora papplådor fyller soptunnorna, deras återvinning är inte heller möjligt på alla öar och då bör man föra papp avfall till återvinning på fasta landet eller till en Rinki-punkt. Mer information om hur man korrekt återvinner kan man läsa på den lokala avfallshanteringsbolagets hemsidor.

Våra servicefartyg kör hela tiden, men deras kapacitet är begränsad. T.ex. på Skärgårdshavet töms Sälle-punkterna en gång i veckan. Låt oss tillsammans göra vårt bästa, så att avfallshanteringen fungerar så bra som möjligt!

Vårt arbete behöver stöd! Du som rör dig på vattnet, visst är du redan HSR rf:s medlem?