Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s skräpuppsamlingsbåt Roska-Roope besöker också i sommar olika evenemang runt om i Finland, från Vasa till Åbo och i Insjöfinland. Skräpuppsamlingsbåten Roska-Roope samlar in skräp som driver runt på vattenytan.

Förutom skräpuppsamlingen vill man med båten också synliggöra problemet med nedskräpningen av vattendragen och väcka diskussion. Uppskattningsvis 70 % av skräpet sjunker till bottnen, 15 % driver i land och 15 % blir kvar flytande i vattenpelaren och på ytan. Därför är det viktigt att samla upp skräpet innan det sjunker. HSR rf vill påminna om att inget skräp hör hemma i vattnet och att alla kan göra skillnad genom sitt beteende.

Besättningsmännen på Roska-Roope är HSR rf:s sommarjobbare Roni Suoniemi och Vilho Järvi.
Roska-Roope är en 5,5 meter lång katamaranliknande farkost som i sig är miljövänlig, eftersom den drivs med elmotorer och får sin ström från solpanelerna på taket. Läs mer om Roska-Roopes egenskaper! 
Sommaren 2021 besöker Roska-Roope följande städer och sommarevenemang: 

 • 29.6 Vasa
 • 31.6 Raumo
 • 3–4.7 Helsingforsregattan
 • 9.7 150-årsevenemanget för Vääksy kanal, Asikkala 
 • 10.7 Lahtis
 • 11.7 Hangöregattan
 • 12–15.7 Aura å, Åbo
 • 17.7 Ångbåtsregattan på Saimen, Puumala
 • 24.7 Gullkrona, Pargas
 • 28.7–31.7 Airisto Classic Regatta & Turku Sea Jazz, Åbo Båtvarv, Åbo
 • 4–6.8 Kesärauha, Åbo
 • 16 –18.8 Helsingfors
 • 19–22.8 Helsingfors flytande båtutställning

Följande instanser har varit med och understött Roska-Roope: Viking Line, Weisell-stiftelsen, LokalTapiola samt även Åbo stad och Helsingfors stad i andan av sin gemensamma Östersjöutmaning.