Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf och DB Schenker har ingått ett tvåårigt huvudsamarbetspartneravtal. Avtalet gäller fram till 2023 och fördjupar DB Schenkers och HSR rf:s partnerskap inom transport som redan pågått i omkring 20 år.

”Miljöansvar är en av hörnstenarna i DB Schenkers verksamhet. Vi investerar kontinuerligt i fastighets- och fordonsparkslösningar som är vettiga med tanke på miljön och utvecklar vår egen verksamhet för att kunna minska vårt miljöavtryck. Vi stöder också våra kunder i deras strävan att minska miljökonsekvenserna från deras leveranskedjor. Att fördjupa samarbetet med HSR är ett nytt sätt för oss påverka vattendragen i vår närmiljö”, säger Petteri Nurmi, verkställande direktör för Schenker Oy.

Utöver att bidra med ekonomiskt stöd ordnar DB Schenker också Snygg Beach-jippon med sin personal, där man städar stränder i närheten av de olika verksamhetsställena. 

”Håll Skärgården Ren rf är glad över att det långvariga samarbetet fortsätter och utvecklas. Föreningen har verksamhet på olika håll i landet och vi har ofta transportbehov: förnödenheter till cirka 200 Sälle-stationer i de olika vattenområdena, och ibland t.ex. möbler till mässor och utställningar eller arbetskläder och arbetsredskap till personalen. I dessa frågor har HSR rf redan länge förlitat sig på DB Schenkers snabba och punktliga transporter”, berättar HSR rf: verksamhetsledare Aija Kaski.

DB Schenkers miljömål är ambitiösa. Målet är att transporterna i Europas storstäder ska vara helt utsläppsfria senast 2030. I Finland strävar man efter att nå detta mål bland annat genom att använda sig av helt eldrivna fordon, Neste MY förnybar diesel och fraktcyklar. Nya tillvägagångssätt inom flygfrakt är transporter som genomförs med förnybart flygbränsle och även inom sjöfrakten samarbetar DB med partnerföretag för att minska utsläppen. I Finland har DB Schenker särskilt satsat på miljölösningar för fastigheter, bland annat genom att bygga egna solkraftverk och utnyttja geo- och vindenergi.