Hoppa till innehållet

Rocco-tjänsten meddelar via SMS om havstulpaner

Merirokkoa veneen pohjassa.

Havstulpaner är ett gissel för båtfarare. En vuxen havstulpan som fäster sig vid ett underlag, såsom en båtbotten, är mycket svår att få loss. HSR rf:s Rocco-tjänst meddelar när havstulpanerna fäster sig i Skärgårdshavet.

Riklig påväxt på båtbottnen gör båten långsammare och ökar bränsleförbrukningen. Bottenpåväxten bekämpas med hjälp av påväxthindrande målarfärger, som är skadliga för alla vattenlevande organismer. 

Det största problemet på båtbottnarna är havstulpanen, vars larver i allmänhet fäster sig vid sitt underlag under några veckor i månadsskiftet juli–augusti. Båtfararna bör få information om när larverna börjar fästa sig för att lätt kunna borsta bort dem genast efter att de fäster sig. Under ett par veckor efter detta går det ännu lätt att få bort larverna.

Textmeddelandetjänsten är avsedd för Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar och den är avgiftsfri. Meddela ditt telefonnummer till Rocco-tjänsten via länken nedan.