Hoppa till innehållet

HSR rf:s årsmöte hölls i år på distans den 15 april. Årsmötet fattade beslut om att medlemsavgiften bibehålls oförändrad. I fråga om styrelsens sammansättning skedde inga stora förändringar.

På Håll Skärgården Ren rf:s möte, som var öppet för alla medlemmar, beslutade man att inte höja medlemsavgiften för år 2022. Den är alltså även nästa år 35 euro. Årsmötet beviljade styrelsen och andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Inga stora ändringar gjordes i HSR rf:s styrelses sammansättning. Styrelsemedlemmarna Bengt Westerholm, Jan-Erik Karlsson och Lars Ingvall, vilka stod i tur att avgå, omvaldes till styrelsen för mandatperioden 2022–2024. Styrelsemedlem Tuomas Aho slutade i styrelsen. Styrelsens ordförande är Bengt Westerholm och vice ordförande är Veli-Pekka Manninen och Katja Rytkönen. Övriga styrelsemedlemmar är Topiantti Äikäs och Niklas Rosvall.

Årsmötet godkände årsberättelsen för 2020. På årsmötet diskuterades även årets verksamhet. Målet är att särskilt satsa på att utveckla Insjöfinlands och Bottniska vikens verksamhetsområden och på medelanskaffningen.