Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg i Päijänne m/s Roopetar har sjösatts. Snart kör säsongen i gång på allvar, efter att några sista småsaker ännu åtgärdats på fartyget. Roopetar har nu i vår fått en ny lyftanordning för vedhanteringen och bland annat fartygets motor har genomgått en omfattande reparation.

HSR rf underhåller cirka 20 objekt på Päijänne, på sträckan mellan Lahtis och Jyväskylä. Utfärdshamnarna ägs av Päijänne Rekreationsområdesförening och städerna.

–  HSR rf står för en avsevärd del av kostnaderna för skötseln av utfärdshamnarna och vi önskar därför att de som använder sig av hamnarna skulle vara våra medlemmar. Man kan gå med via HSR rf:s webbplats. Medlemsavgiften för 2021 är 35 euro. Som medlem får du en Sälle-dekal som bevis på ditt medlemskap, medlemstidningen Sälle och aktuell information om miljöfrågor som rör båtfarare, berättar HSR rf:s distriktschef Eeva Taimisto.

Roopetar och fartygspersonalen servar hamnarna flera gånger under sommaren. Fartygspersonalen sköter torrtoaletterna, avfallshanteringen och basturna i utfärdshamnarna och transporterar även ut ved till en del av hamnarna. Samtidigt kontrollerar man byggnadernas skick och kartlägger vad som behöver renoveras samt utför planerade reparationer.

–  Vi hoppas på fint väder i sommar! Det skulle vara trevligt om folk kom och hjälpte till med vedtalko när vi ses i utfärdshamnarna. Och vi ska alla tänka på att vara sparsamma med vedanvändningen i utfärdshamnarna och beakta aktuella varningar för skogsbrand, påminner Jouni Liukkonen, befälhavare på Roopetar.

Roopetar med på sommarens evenemang

Roopetar är med och bistår med assistans vid Päijänneseglingen 24–25.7 samt vid 150-årsevenemanget för Vääksy kanal 9.7.