Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice utreder med en enkät, som är öppen för alla, behovet av och möjligheterna att ordna en insamling av skrotbåtar i Pargas och Kimitoöns skärgård. Insamlingen planeras till säsongen 2021.

Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) försöker under våren 2021 med hjälp av en enkät ta reda på hur stort behovet är för en avgiftsbelagd insamling av små skrotbåtar i Pargas och Kimitoöns skärgård. På basis av enkäten fattas beslut om huruvida insamlingen ska genomföras.

– I skärgården finns troligtvis många oanvändbara båtar som tagits ur bruk. Det kan vara svårt för stugägarna och skärgårdsborna att transportera dem till avfallsservicens mottagningsplatser. Vi vill veta hur många dylika båtar det finns och var de är belägna, berättar Katriina Murto, distriktschef vid Håll Skärgården Ren rf. 

Målsättningen är en effektiv insamling


Skrotbåtarna skämmer skärgården och dessutom frigörs plastfibrer från glasfiberbåtar som sakta förfaller i naturen. De miljöskadliga plastfibrerna förorenar omgivningen och havet.

– I tidigare båtinsamlingar har servicefartyget M/S Roope hämtat båtar direkt från stugstränderna. Med enkäten vill man dock även ta reda på om ägarna har möjlighet att föra skrotbåtarna till bestämda insamlingsplatser på angivna tider. På detta sätt skulle man på en gång effektivt få flera båtar ombord på M/S Roope.

– När vi känner till mängden skrotbåtar och var de är belägna samt transportmöjligheterna till återvinningspunkterna, kan vi uppskatta om det logistiskt är möjligt att ordna insamlingen, konstaterar Murto.

Du kan svara på den elektroniska enkäten på adressen https://www.lyyti.fi/reg/venekerayskysely. Enkäten stänger på morsdagen 9.5.2021.

Från skrotbåt till energi

 
Skrotbåtsinsamlingens pris för en båt som är kortare än 5 meter är 130 euro, inklusive moms. I priset ingår avhämtningen av båten och avfallshanteringsavgiften. Priset för fler båtar som avhämtas från samma plats är 75 euro styck. För avfallshanteringen av en båt som är över 5 meter lång debiteras en tilläggsavgift på 15 euro per meter. HSR rf:s medlemmar får 30 euros rabatt på avhämtningen. Om insamlingen genomförs avhämtas skrotbåtar endast från sådana platser därifrån det är omöjligt att transportera båten till behandling via någon landsväg.

– Skrotbåtarna transporteras från båtinsamlingen till Toppå avfallscentral där de krossas. Krosset går vidare till energiutvinning. Metalldelar som avlägsnats återvinns som material, berättar serviceförman Jaana Saari-Lomppi vid Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Man kan också själv transportera skrotbåten till sorteringsstationen. Under 4,5 meter långa glasfiber- och ABS-plastbåtar tas emot vid alla LSJH:s sorteringsstationer som stort brännbart avfall enligt prislistan för små avfallspartier.

Vid avfallscentralerna som har en bilvåg mottas under 4,5 meter långa båtar som grovavfall enligt prislistan för stora avfallspartier. Priset bestäms enligt båtens vikt (265 €/ton). Över 4,5 meter långa båtar tas endast emot vid Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Du kan svara på båtenkäten fram till 9.5 på adressen https://www.lyyti.fi/reg/venekerayskysely.

Tilläggsuppgifter:

Katriina Murto
distriktschef, HSR rf
tfn 050 598 5181
katriina.murto@pssry.fi

Jaana Saario-Lomppi
serviceförman, LSJH
tfn 020 728 2145
jaana.saario-lomppi@lsjh.fi