Hoppa till innehållet

Föreningens medlemmar är välkomna på stadgeenligt vårmöte den 15.4.2021 kl 17. Mötet hålls på HSR rf:s kontor: Slottsgatan 16, 20100 Åbo. På grund av coronasituationen och begränsningarna gällande sammankomst rekommenderar vi distansdeltagande via Teams-appen.

Deltagarna behöver inte ha Teams, utan det är möjligt att delta i mötet även som en besökare via webbläsaren.

På mötet behandlas de ärenden som enligt föreningens stadgar ska behandlas på årsmötet.

Anmäl dig till mötet senast 12.4 på adressen salle@pssry.fi. Årsmötets föredragningslista och distansmötets instruktioner skickas via e-post till dem som har registrerat sig.

Tilläggsinformation: tel 02 2745500 eller e-post: salle@pssry.fi.

Välkommen med för att besluta om gemensamma ärenden och för att utveckla föreningens verksamhet!