Hoppa till innehållet

HSR rf:s hamnseminarium på våren ordnas på nätet i form av webbinarier den 16.3 och 17.3 kl. 10-12. Skriv upp datumen!

I webbinariernas anföranden behandlas teman som påverkar hamnverksamheten vid havskusten och vid insjöarna. Teman är bl.a. de kommande förändringarna i sjöfartens miljöskyddslag samt hur EU:s förordning gällande biocider påverkar giftfärger och bottentvättplatser. Därtill presenteras intressanta hamnar. Som webinariets plattform fungerar Zoom och presentationerna hålls på finska.

Webbinarierna är speciellt riktade till alla som arbetar i gästhamnar, representerar kommuner och myndigheter, är aktiva inom båtsällskap och andra som intresserar sig för branschen.

Följ också våra sidor och sociala mediers kanaler, där vi informerar mera om ämnet. Du hittar oss i Facebook och Instagram!

Vi rekommenderar att du anmäler dig på förhand. Då går det att ställa frågor redan innan webbinariet och man får påminnelser på email innan start. Det går även att delta utan anmälan här.

Anmäl dig till webinariet den 16.3 här.

Anmäl dig till webinariet den 17.3 här.

Program den 16.3 kl 10–12
Programmet är på finska.

10.00 Tervetuloa, Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry
10.05 Merenkulun ympäristönsuojelulaki: muutokset huviveneilyn näkökulmasta, Ville Rinkineva, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
10.35 Satamaesittelyt

11.35 Roope-satamat, ympäristöohjelma satamille, Katriina Murto, Pidä Saaristo Siistinä ry
11.55 Loppusanat

Program den 17.3. kl 10–12
Programmet är på finska.

10.00 Tervetuloa, Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry
10.05 EU:n biosidiasetuksen vaikutukset myrkkymaaleihin ja pohjapesupaikkoihin, Oskari Hanninen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
10.35 Käytännön esimerkkejä myrkyttömistä veneen pohjan puhtaanapitomenetelmistä

11.35 Mitä kuuluu järville? Eeva Taimisto, Pidä Saaristo Siistinä ry
11.55 Loppusanat