Hoppa till innehållet

Ett högklassigt underhåll av Saimens utfärdshamnar har tryggats för åratal framöver när Håll Skärgården Ren rf i år låter bygga ytterligare ett nytt servicefartyg för området. Det första av de två nya fartygen stod klart 2020.Det nya servicefartyget byggs av Pargasfirman Oy HL-Metal Ab.

År 2018 började Håll Skärgården Ren rf sitt projekt för att förnya fartygsbeståndet i Saimens verksamhetsområde. Området behövde två nya servicefartyg för att sköta underhållet av utfärdshamnarna. Saimen är det geografiskt mest vidsträckta av föreningens verksamhetsområden och HSR rf har hand om underhållet av cirka 60 hamnar som ägs av kommuner, en rekreationsområdesförening eller -stiftelse.

–  En fungerande underhållsflotta är en nyckelfråga för föreningen, eftersom vi bedriver verksamhet ute på öarna. Tack vare avsevärda investeringar i nya fartyg möjliggör vi en hållbar vattenturism nu och under kommande decennier. Våra Sälle-tjänster, såsom torrtoaletterna, de flytande sugtömningsanläggningarna för båtarnas toalettavfall, sopstationerna och underhållet av insjövattnens utfärdshamnar rent generellt är viktiga faktorer för att de lokala stränderna och vattnen ska hållas skräpfria, snygga och trygga, berättar regionchefen för Insjöfinland Eeva Taimisto.

Det första av de nya servicefartygen sjösattes våren 2020. Det fartyget är mindre än det som kommer stå klart i år och kommer även inkommande sommar att serva utfärdshamnarna i södra Saimen. Efter att det fartyg som nu håller på att byggas blir klart flyttas det till Nyslott och kommer att användas för underhållet i Nyslott och öarna i näromgivningen. HSR rf finansierade själv anskaffningen av det servicefartyg som byggdes av det Raumobaserade företaget Alpo Pro Boat. Donationer på cirka 40 000 euro som hade samlats in under medelinsamlingskampanjen Fixa flottan användes också.

Det nya servicefartyget byggs av Pargasfirman Oy HL-Metal Ab. Det har uttryckligen planerats med tanke på underhållsarbetet i utfärdshamnarna och är även försett med tankar för tömning av båtarnas toalettavfall. Föreningen har tidigare erfarenheter av att samarbeta med HL-Metal, eftersom samma företag också tillverkade Skärgårdshavets servicefartyg M/S Roope, som blev klart 2017.

Finansiering behövs fortsättningsvis

En del av finansieringen (500 000 euro) fick vi ur riksdagens tilläggsbudget 2018 för anskaffningen av föreningens miljövårdsfartyg till Saimen, men fortsatt finansiering behövs ännu. HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski berättar att förnyandet av fartygsbeståndet innebär en enorm ekonomisk satsning för föreningen.

–  Den totala kostnaden för fartygen uppgår till cirka 1,6 miljoner euro. Anskaffningar av den här storleksklassen är en avsevärd utgiftspost för föreningen och det skulle därför vara viktigt att alla som rör sig på Saimen och använder våra tjänster också är våra medlemmar. Vi hoppas också hitta lokala samarbetspartner för våra fartyg bland företag som tar sitt miljöansvar, säger HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski.

Närmare information:

Aija Kaski
verksamhetsledare, HSR rf
aija.kaski@pssry.fi
tfn 040 528 7145

Eeva Taimisto
regionchef, HSR rf:s verksamhetsområde för Insjöfinland
eeva.taimisto@pssry.fi
tfn 0400 555 098