Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf söker en tvåspråkig koordinator för sitt Snygg Beach-fadderskolprogram!

Bland dina viktigaste arbetsuppgifter som fadderskolkoordinator är marknadsföringen av Sibi kummikoulu SVE samt förankringen av programmet i grundskolorna. Till arbetsuppgifterna hör också att bl.a. marknadsföra programmet till skolorna och att hålla kontakt med fadderskolorna. Du ansvarar också för uppdateringen av undervisningsmaterialet. Din uppgift är också att utveckla fadderskolprogrammet så att det motsvarar skolornas behov.

Vi önskar att du är en initiativrik och slagfärdig person som förstår skolvärlden, har förmågan att interagera med barn och driver ditt projekt hela vägen i mål. Vi uppskattar även pedagogiska studier. Ditt arbete innehåller även en del framträdanden, så förhoppningsvis är detta inget som får dig att rygga tillbaka. Du kan dessutom uttrycka dig flytande i tal och skrift på både svenska och finska.

Om du dessutom är intresserad av miljöfrågor och i synnerhet av vattendragens välmående, så sök till oss! Anställningen varar fram till slutet av 2021.

För tillfället arbetar vi huvudsakligen på distans, men när coronabegränsningarna lättar, finns vårt kontor i Åbo centrum. Som anställningsförmåner erbjuder vi dig bl.a. omfattande arbetshälsovård samt stimulans- och motionsförmån.

Hur ansöker jag?

Sänd din fritt formulerade ansökan samt löneanspråk och CV till adressen julia.jannari@pssry.fi. Ansökan ska vara inne senast 10.3. Skriv ”fadderskolkoordinator” i meddelandefältet.

Mera information om uppgiften: Snygg Beach-koordinator Julia Jännäri mån-fre kl 9-16 tel. 040 455 7251 eller julia.jannari@pssry.fi.

Om Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation
som genom konkreta åtgärder främjar havs- och insjönaturens välmående. HSR rf skapar förutsättningar för att man ska kunna röra sig till sjöss på ett hållbart sätt och ger individen möjligheter att agera rätt och ansvarsfullt med tanke på miljön. HSR rf påverkar också tillståndet i vattendragen i en positiv riktning genom sin mångsidiga forskning och miljöfostran.

Om Snygg Beach

Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprogram. Syftet med programmet är att städa upp stränderna, väcka intresse för nedskräpningen av stränderna, samla in information om nedskräpningsläget och kunna kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag. Snygg Beach-talkon har ordnats sedan 2014. Snygg Beach för fadderskolor är ett program riktat till alla grundskolor i Finland och förenar konkreta strandstädningstalkon med möjligheten att sätta sig in i nedskräpningsproblematiken med hjälp av ett mångsidigt uppgiftsmaterial.