Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf har ända sedan 2012 bedrivit uppföljning av vilka typer av strandskräp och hur mycket som påträffas längs den finländska havskusten. De vanligaste typerna av strandskräp är cigarettfimpar, plastbitar av olika slag samt engångsförpackningar och plastomslag.

HSR rf kartlägger förekomsten av strandskräp utgående från skräptyp och antal på 13 uppföljningsstränder tre gånger per år och under olika årstider. Allt skräp räknas, sorteras och klassificeras enligt material i 80 kategorier. Metoden bygger på rekommendationerna i FN:s miljöprogram och utvecklades inom ramen för programmet MARLIN som pågick åren 2011–2013 och kartlade nedskräpningen på Östersjöns stränder.

”I Finland har vi mycket att förbättra i synnerhet vad gäller hanteringen av engångsprodukter, cigarettfimpar, plastomslag och skräp från byggarbetsplatser. Stadsstränderna är på sina ställen mycket skräpiga och källan till skräpet är ofta människor som lämnar något enskilt skräp efter sig i naturen”, berättar HSR rf:s projektkoordinator Atte Lindqvist.

HSR rf skickar uppgifterna om strandskräpsuppföljningen till Finlands miljöcentral som utnyttjar dem i samarbetet med HELCOM och EU, bland annat för nationella och internationella utvärderingar av havets tillstånd och i planeringen av åtgärder för att förhindra nedskräpningen. 

”Långsiktig information om mängden strandskräp är viktig, och Finlands och andra EU-länders uppgifter om övervakning av strandskräp har utnyttjats till exempel vid utformningen av EU:s direktiv om engångsplast”, säger Sanna Suikkanen, specialforskare vid Finlands miljöcentral.

”Inom den långsiktiga uppföljningen har man fått noggrannare information om skräpets rutter och källor, vilket har gett upphov till nya projekt och undersökningar t.ex. i fråga om dagvattensystem. Ett stort tack för uppföljning av strandskräpet går också till volontärteamen över hela Finland”, berättar Lindqvist.

En halv miljon skräp har plockats från stränderna med talkokrafter

HSR rf introducerade 2014 strandstädningstalkoprogrammet Snygg Beach, eftersom allmänheten också ville delta i städningen av stränderna. Syftet med programmet är inte bara att städa upp stränderna utan även att samla in information om nedskräpningsläget på stränderna. Talkodeltagarna rapporterar in sitt insamlade skräp till HSR rf och med hjälp av denna information kan man förhindra nedskräpningen av vattendragen redan vid källan.

Frivilliga talkodeltagare har samlat in över en halv miljon skräp från Finlands stränder. De vanligaste skräptyperna som samlats in under talkona är cigarettfimpar, plast samt papper och papp: resultaten från allmänhetens uppföljning ligger alltså i linje med resultaten från den officiella strandskräpsuppföljningen.

Läs mer om Snygg Beach.

Närmare information ger:

Atte Lindqvist
Projektkoordinator, HSR rf
040 458 9495
atte.lindqvist@pssry.fi