Hoppa till innehållet

Coronasommaren hade en positiv effekt på vattenturismen i hemlandet. Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster användes betydligt mer än under de närmast föregående åren. På vissa ställen rentav fördubblades avfallsmängderna jämfört med förra året.

Håll Skärgården Ren rf:s distriktschef för havskusten Katariina Murto berättar att underhållssäsongen, som avslutades först i november, har varit synnerligen hektisk.

– På våren var båtfararna i farten redan i april, vilket är tidigare än vanligt,  och den livliga säsongen fortsatte in på hösten. Förutom båtfarare användes våra Sälle-tjänster naturligtvis också av andra som rör sig till sjöss och av friluftsmänniskor.

Avfallsmängderna ökade inom Håll Skärgården Ren rf:s alla verksamhetsområden. I Bottniska vikens verksamhetsområde nästan fördubblades avfallsmängderna från fjolåret.

–  En annan sak som säkert bidrog till den kraftigt ökade avfallsmängden i Bottniska viken är det att finländska båtfarare på grund av coronan inte styrde kosan mot den svenska kusten utan stannade i hemmavattnen, gissar Katariina Murto.

Rekordstor mängd toalettavfall – den populäraste septikanläggningen på Själö

Också sugtömningsanläggningarna för båtarnas toalettavfall användes mer än förr. HSR rf transporterade i land en rekordstor mängd toalettavfall: över 170 m³. HSR rf:s populäraste sugtömningsanläggningar ligger i Skärgårdshavet. Mest utnyttjades anläggningen på Själö och därefter den på Björkö.

–  Bägge sugtömningsstationerna är nya anläggningar av bryggmodell, där det är enkelt att lägga till. Det är fint att märka att föreningens Sälle-tjänster används och att de behövs. Våra tjänster möjliggör en ansvarsfull vattenturism och minskar nedskräpningen och övergödningen av vattendragen, konstaterar Murto.

Insjövattnens utfärdshamnar populära

I Insjöfinland, på Saimen och Päijänne, ansvarar HSR rf för underhållet av de utfärdshamnar som ägs av rekreationsområdesstiftelserna och en rekreationsområdesförening samt städer och kommuner. Eeva Taimisto, som är distriktschef för Insjöfinland, berättar att sommarens livliga turistande märkts också på insjöarna. Trafiken till sjöss inleddes genast när isen hade gått och det var ingen brist på besökare i utfärdshamnarna.

Vedförbrukningen i utfärdshamnarna ökade trots att användningen av basturna var begränsad med anledning av coronan. Totalt fraktades nästan 300 m³ ved till Päijännes och Saimens utfärdshamnar.

–  Basturna i Päijännes hamnar öppnades officiellt först i början av juli, men det här minskade inte på vedförbrukningen, tvärtom gick det åt mer ved än i fjol, säger Eeva Taimisto.

Enligt Taimisto utökades också underhållsbesöken i de mest populära utfärdshamnarna. Utöver båtfararna upptäcktes utfärdshamnarna också av campare och andra friluftsmänniskor. Vi fick positiv respons på de nya sugtömningsstationerna i Södra Saimen, som ankrades på sina platser nära Ruuho och Satamosaari i slutet av sommaren.

Nu är alla HSR rf:s servicefartyg upptagna för vintern. Vårsäsongen i fråga om underhållsarbetena inleds i april–maj.

Närmare information:

Katriina Murto
distriktschef
tel. 050 598 5181
katriina.murto@pssry.fi

Eeva Taimisto
distriktschef
tel. 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi