Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf, som är en miljöorganisation för alla som rör sig till sjöss, har inlett ett påverkanssamarbete inom ramen för Tuffi Films Oy:s nya dokumentärfilm Meri on lastattu (Ett hav kommer lastat).

Genom samarbetet vill man göra medborgarna medvetna om problemet med plastskräp i Östersjön och de finländska insjöarna och uppmuntra alla att delta i strandstädningstalkot Snygg Beach. Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s program för strandstädningstalkon, som nu ordnas för sjunde året i följd. Målet är att öka mängden insamlat skräp och antalet städade stränder.

”Dokumentärfilmen ger ett intressant perspektiv på ämnet skräp i havet. Samarbetet med Tuffi Films Oy ger HSR rf och Snygg Beach en fräsch, ny kanal för att nå ut till nya målgrupper och aktörer. Ju mångsidigare vårt angreppssätt är, desto bättre kan vi förstå orsak och verkan samt söka och erbjuda lösningar på problemet”, säger Julia Jännäri, projektkoordinator för HSR rf.

Inledandet av påverkanssamarbetet offentliggjordes idag den 30 september på DocPoint IMPACT-dagen på Ode. Själva dokumentärfilmen Meri on lastattu har premiär 2021 och samtidigt startar den gemensamma kampanjen.

”Strändernas skattsökare bedriver en hoppingivande verksamhet. Med min film försöker jag dela denna information och kunskap. Samarbetet med Håll Skärgården Ren rf ger filmen en fin möjlighet att sprida budskapet på ett mångsidigt sätt”, glädjer sig regissören Anna Antsalo.

Filmen Meri on lastattu visar hur det arkeologiska skiktet som begravts på våra stränder berättar om den plastfyllda tiden för våra kommande generationer. Filmen följer strändernas skattletare och berättar historien om människans förhållande till naturen och om vad vi lämnar efter oss. 

Läs mer om programmet Snygg Beach: http://siistibiitsi.fi/sv

Läs mer om HSR rf:s verksamhet: https://www.hallskargardenren.fi/sv


Närmare information:

Julia Jännäri
Projektkoordinator, HSR rf
040 4557 251
julia.jannari@pssry.fi

Närmare information om filmen:

Sini Hormio
Påverkansproducent, Tuffi Films Oy
sini@tuffifilms.com