Hoppa till innehållet

Skärgårdshavets traditionella skrotinsamling går av stapeln i månadsskiftet juni–juli. Rutten igenom Kimitoöns och Pargas skärgård har planerats utgående från invånarnas önskemål. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf samarbetar kring skrotinsamlingen.

Skrotinsamlingen som ordnas av LSJH och HSR rf åker runt till öar i Pargas och Kimitoön 29.6–2.7. Servicefartyget M/S Roope samlar in invånarnas och sommarboares skrot och avfall från förbindelsebåtsbryggorna. Insamlingsrutten är planerad utgående från invånarnas önskemål. På bland annat LSJH:s Facebooksida kunde man framföra önskemål.  

– Eftersom insamlingen år 2019 koncentrerades till Nådendals och Pargas skärgård, kom det denna gång mest önskemål från Kimitoön. Det går att skicka önskemål angående nästa års insamlingsmål till LSJH:s kundtjänst ända till slutet av september. Önskemål kommer att efterlysas även på LSJH:s sociala medier, tipsar LSJH:s serviceplanerare Markus Saarinen.

Farligt avfall och skrot bort från öarna

Servicefartyget M/S Roope tar avgiftsfritt ombord hushållens farliga avfall, elapparater och metallskrot.

Bygg- och städavfall kan föras till insamlingen inpackat i en storsäck som köpts av LSJH. Säcken kan köpas på förhand från LSJH:s stationer samt från M/S Roope under insamlingen. Priset för en säck på en kubik är 89 euro, vilket inkluderar avfallets hanterings- och transportavgift. 

Avfall får inte lämnas obevakat på insamlingsplatserna 

Avfallsinnehavaren ska själv vara på plats och överlämna avfallet till insamlingen. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.  

– Insamlingen kan ställas in även med kort varsel på grund av coronavirussituationen. Av den orsaken är det extra viktigt att inte föra avfall till bryggan på förhand, säger Saarinen.  

År 2019 besökte sammanlagt 253 invånare Roopes hållplatser under insamlingen och drygt 41 ton skrot och avfall samlades in.  

– Skrotinsamlingen är varje år ett efterlängtat evenemang som väcker talkoandan hos folk. Det är fint att se att så många anser det viktigt att hålla skärgården ren. Även om städningen sker i talkoanda är det viktigt att hålla säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen, påminner Saarinen.

Tilläggsuppgifter: 

Håll Skärgården Ren rf 
roope@pssry.fi / salle@pssry.fi
tfn 02 274 5500

Markus Saarinen 
serviceplanerare 
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) 
markus.saarinen@lsjh.fi  
tfn 020 728 2159