Hoppa till innehållet

HSR rf har noterat en ökning i användningen av Sälle-tjänsterna och utfärdshamnarna till följd av den ökade inhemska turismen under denna coronavår.

Eeva Taimisto, HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland, berättar att det har varit klart mer arbete i insjöarnas utfärdshamnar.

– Antalet besökare ökar och torrtoaletterna och sopstationerna fylls snabbt. Det fina vädret har förstås också bidragit till den ökade användningen, berättar Taimisto.

Också inom HSR rf:s andra verksamhetsområden har man stött på samma fenomen.

– Avfallsmängderna ökar och utedassen är i intensiv användning. Också de flytande sugtömningsanläggningarna är i flitigt bruk, vilket är en bra sak. Jag kan inte minnas när det senast skulle ha varit så här mycket båtfolk i farten redan i juni, berättar Katriina Murto, som är distriktschef för Skärgårdshavet och Bottniska viken.

HSR rf ber medlemmarna notera att en del av underhållsarbetet kan dra ut en aning på tiden på grund av brådskan nu under försommaren.

– Vi gör ändå vårt bästa för att hinna med allt underhåll enligt schemat. Särskilt i fråga om torrtoaletterna kommer det in mycket respons och vi vill påminna om att utedass ofrånkomligen luktar illa i sommarhettan. Det kan vi tyvärr inget åt. Om dasset verkar vara fullt kan användaren själv också ta en spade eller en käpp och fösa högen bakåt, det finns i allmänhet alltid plats kvar i den bakre delen av behållaren, säger Eeva Taimisto.

Katriina Murto berättar att den höga användningsgraden för torrtoaletterna i Skärgårdshavet nu i ännu högre grad har visat på behovet av att renovera dem. Också i fråga om efterkomposteringen av toalettavfallet försöker man hitta nya lösningar, eftersom avfallet inte alltid hinner komposteras på önskat sätt under högsäsongen.

– Lyckligtvis kommer t.ex. torrtoaletterna på Jurmo att förnyas nästa år i samarbete med lokala företagare och Forststyrelsen. Inför årets säsong har torrtoaletten på Björkö iståndsatts.

Katriina Murto ber också besökarna att ta sorteringen vid sopstationerna på allvar.

– Avfall som sorterats omsorgsfullt sparar både natur och pengar och underlättar förstås vårt arbete på öarna och servicefartygen. Till exempel hör farligt avfall, gamla möbler eller hushållsapparater över huvud taget inte hemma vid sopstationerna.