Hoppa till innehållet

HSR rf:s årsmöte hölls i Åbo den 4 juni. För första gången kunde man också delta i mötet på distans. Årsmötet fattade beslut om att medlemsavgiften hålls oförändrad.

På Håll Skärgården Ren rf:s möte, som var öppet för alla medlemmar, beslutade man att inte höja medlemsavgiften för år 2021. Den är alltså även nästa år 35 euro. Avgiften för stödmedlemmar är också densamma som år 2020 (450 euro). Årsmötet fastställde bokslutet för 2019 och beviljade styrelsen och de andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Inga ändringar gjordes i HSR rf:s styrelses sammansättning. Medlemmarna som stod i tur att avgå Tuomas Aho, Veli-Pekka Manninen, Niklas Rosvall, Katja Rytkönen och Topiantti Äikäs fortsätter i styrelsen. Styrelsens ordförande är Bengt Westerholm och vice ordförande är Veli-Pekka Manninen och Katja Rytkönen. Övriga styrelsemedlemmar är Lars Ingvall och Jan-Erik Karlsson.

På årsmötet godkändes också en ändring av föreningens stadgar. Framöver kommer det vara möjligt att delta i årsmötet på distans.

Årsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020 
Bokslut sänds på begäran.