Hoppa till innehållet

Coronaviruset har påverkat användningen av basturna i utfärdshamnarna. I Saimenområdet är basturna nu öppna. Päijännes bastur är tills vidare stängda.

På Saimen har HSR rf:s underhållssäsong kört igång vid Södra Karelens Rekreationsområdesstiftelses och Saimens rekreationsområdesförenings hamnar. Följande regler gäller för bastuanvändningen:

Bastuavgiften är 10 €/timme.

Basturna i Päijännes rekreationsområdesförenings hamnar är tills vidare stängda.