Hoppa till innehållet

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) och Håll Skärgården Ren rf har inlett ett samarbete som syftar till renare fiskevatten och minskad nedskräpning. Under inkommande sommar kommer det att finnas insamlingskärl för gamla och trasiga jiggar ombord på servicefartygen såväl i skärgården som på insjövattnen. De insamlade jiggarna återvinns och gjuts om till nya gäddrag under hösten.

”Det finns alltmer skräp i våra vatten, och det är inte bra. Det är fantastiskt att kunna konstatera att den här jigginsamlingen som vårt projekt Koolla on väliä (Storleken har betydelse) drog igång i början av året både på mässor och i fisketillbehörsaffärer nu i och med det här samarbetet utvidgas även till sjöss. Att förbättra tillståndet i vattendragen och förebygga nedskräpning är ett samarbete”, konstaterar Juha Ojaharju, fiskerikonsulent vid FFC.

På hösten för FFC de insamlade jiggarna till samarbetspartnern Captain Ollies verkstad. Där smälts de ner och gjuts om till nya, återvunna fiskedrag. Intäkterna från de nya fiskedragen styrs delvis till FFC:s projekt Gäddfabriken, med hjälp av vilket man förbättrar gäddornas lekområden. Gäddan är en viktig rovfisk i våra vattendrag och reglerar bland annat karpfiskbeståndet.

”Håll Skärgården Ren rf har sedan länge arbetat med att undersöka nedskräpningen av stränderna och vattendragen, lyft ämnet till allmän diskussion samt påverkat människornas attityder till nedskräpningen. Vårt strandstädningsprogram Snygg Beach, som riktar sig till allmänheten, pågår nu för sjunde året. Vi vill erbjuda dem som rör sig till sjöss kunskap och sätt att agera hållbart till sjöss och vi upprätthåller bl.a. Sop-Sälle-stationer längs kusten och på insjöarna. Fritidsfiskarna är en viktig målgrupp för oss och vi är glada över det här samarbetet och över att kunna utöka insamlingsställena för jiggar, berättar HSR rf:s projektkoordinator för Snygg Beach, Julia Jännäri.

Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg är M/S Roope i Skärgårdshavet, M/S Roopetar i Päijänne, M/S Roope-Saimaa i Saimen och M/S Roope-Botnia i Bottniska viken. Om du har planerat föra jiggar till något av fartygen lönar det sig att först ringa och höra dig för om rutten. Kontaktuppgifterna till fartygen hittar du på adressen https://www.hallskargardenren.fi/sv/om_oss/kontakta_oss.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation och Håll Skärgården Ren inleder också samarbete på olika fiskeevenemang, såsom Suomi onkii (Finland metar) under FFC:s 20-årsjubileum i augusti samt Street Fishing-tävlingar i olika städer, där man också kan se olika Snygg Beach-jippon.

Närmare uppgifter:
FFC, fiskerikonsulent Juha Ojaharju, tfn 045 113 3050, juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi
Håll Skärgården Ren rf, projektchef Hanna Haaksi, tfn 050 302 2661, hanna.haaksi@pssry.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/jigikierratys/