Hoppa till innehållet

Föreningens medlemmar är välkomna på stadgeenligt vårmöte 4.6.2020. Mötet hålls i Åbo, i segelsällskapet Turun Pursiseuras Seglingscenter, Heikki Bang-salen kl. 17.00 (den röda byggnaden längs med stranden). Man kan också delta i mötet via videokonferenssystemet Teams.

På mötet behandlas de ärenden som enligt föreningens stadgar ska behandlas på årsmötet samt ett förslag om att ändra stadgarna så att det ska bli möjligt att delta i föreningens möten på distans. Vi bjuder på kaffe.

Anmäl dig till mötet senast 28.5 på adressen salle@pssry.fi. I samband med anmälan ber vi dig uppge deltagarens e-postadress samt om man deltar på plats eller på distans. Föredragningslistan sänds per e-post till de deltagare som anmält sig.

De som deltar på instans får också på förhand anvisningar om hur man ansluter sig till mötet.

För närmare information, ring 02-2745500 eller skicka e-post: salle@pssry.fi.

Välkommen med för att besluta om gemensamma ärenden och för att utveckla föreningens verksamhet!