Hoppa till innehållet

Snygg Beach inspirerar skolelever till strandtalkon

Håll Skärgården Ren rf kör nu igång sitt miljöfostrande Snygg Beach-fadderskolprogram som riktar sig till grundskolor. Programmet erbjuder skolorna en möjlighet att utföra konkret miljöarbete till förmån för Östersjön och våra vattendrag samt skapa en beteendekultur som bygger på hållbar utveckling.

– Fadderskolprogrammet är ett effektivt sätt att förebygga problemet med nedskräpningen av vattendragen. HSR rf har flera gånger visat att största delen av det skräp som hittas på stränderna härstammar från mänsklig verksamhet. Därför är det ytterst viktigt att barn och unga lär sig att ta ansvaret i egna händer och att ta hand om sin miljö, säger Julia Jännäri, som är HSR rf:s Snygg Beach-koordinator.

Fadderskolprogrammet riktar sig till alla årskurser i den grundläggande utbildningen. En skola som deltar i programmet städar sin egen utvalda strand både vår och höst. Antalet ihopsamlade skräp och vilken typ av skräp det rör sig om inrapporteras till HSR rf, som på så sätt får värdefull information om nedskräpningen av stränderna. Utöver detta får skolan tillgång till heltäckande uppgiftsmaterial som ger den teoretiska grunden för arbetet. Materialet är anpassat för de olika årskurserna och följer läroplanen. Ämnen som behandlas är bl.a. återvinning av avfall, hur skräp tar sig ut i vattendragen samt nedskräpningens orsaker och följder. Allt material finns tillgängligt på både finska och svenska. 

Fadderskolprogrammet pilottestades framgångsrikt i fyra skolor i Åbo förra året. I år är målet att få med 25 nya skolor, varav tio i Insjöfinlands område. Även andra grupper kan delta i fadderskolprogrammet, såsom scoutkårer eller naturskolegrupper.

Vad är Snygg Beach?

Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach är ett strandstädningstalkoprogram som fick sin start 2014 och riktar sig till allmänheten. Målet med programmet är inte bara att rent konkret städa upp stränderna, utan också att få människorna att uppmärksamma nedskräpningsproblemet och samla in information om nedskräpningsläget på stränderna med tanke på den uppföljande forskningen. Talkon kan anordnas på havs- eller insjöstränder, men det lönar sig också att hålla åstränderna rena för att förhindra att skräp sköljs ut i havet.

När det gäller Snygg Beach-programmet och dess verksamhetsmöjligheter har externt finansiellt stöd spelat en avgörande roll. År 2019 donerade Ålandsbankens Östersjöprojekt 90 000 euro till Snygg Beach. Summan fördelas över tre år och möjliggör en fortsättning och utveckling av programmet.