Hoppa till innehållet

Ålandsbankens Östersjöprojekt stöder Håll Skärgården Ren rf:s visuella kommunikationskampanj Magknip av plast med 40 000 euro. Under kampanjen får städernas brunnslock och soptunnor en färgglad framtoning för att öka medvetenheten om källorna till strandskräpet och minska nedskräpningen.

”Vi är väldigt nöjda med det understöd vi fått. Finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta driva kampanjen samt utveckla och utvidga den. Förra året pilottestades kampanjen i Åbo, Vanda och Borgå och precis som vi önskade väckte den debatt om problemet med nedskräpningen i vattendragen”, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektkoordinator Jutta Vuolamo.

Största delen av skräpet i vattendragen härstammar från städerna och hamnar där antingen direkt från en människas hand eller exempelvis med dagvattensystemet. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar med filter och allt rakt ner i dagvattenbrunnar utan att vara medveten om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Därför är det inte förvånande att cigarettfimpar är det vanligaste skräpet på världens stränder.
I år kan man se dekorerade brunnslock i Esbo, Helsingfors, Lahtis, Lundo och Åbo. I Åbo är det inte bara brunnslocken som dekoreras utan också de allmänna soptunnorna längs Aura å. Tack vare finansieringen kunde man säkerställa att kampanjen fortsätter även sommaren 2021 och förhoppningsvis kan man igen en gång engagera nya städer både vid kusten och inlandsvattnen. 

Håll Skärgården Ren rf är en etablerad expert på nedskräpning

Håll Skärgården Ren rf har sedan föreningen grundades 1969 arbetat för att förhindra nedskräpningen i vattnen. Under de senaste tio åren har föreningen förutom det konkreta miljövårdsarbetet fokuserat på att undersöka det skräp som hittas på stränderna med avseende på antal, skräpets art och hur det hamnat i vattendragen.

Föreningen deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen på Östersjöns stränder och resultaten från denna undersökning var dyster läsning för Finlands del. Till följd av de alarmerande resultaten lanserade HSR rf med stöd från Ålandsbanken år 2014 strandstädningsprogrammet Snygg Beach som är riktat till allmänheten. Programmet har som mål att städa upp stränderna, väcka ett intresse för nedskräpningsläget samt att samla in information om nedskräpningen på stränderna. Förra året fick Snygg Beach-programmet ett understöd på 90 000 euro fördelat över tre år från Ålandsbankens Östersjöprojekt. 

Närmare information:
Jutta Vuolamo
Projektkoordinator/ HSR rf
040 458 9156
jutta.vuolamo@pssry.fi