Hoppa till innehållet

I många båtar rinner diskvattnet rakt ut i vattendraget. I synnerhet skyddade innervikar, där vattenutbytet är långsamt, tar skada av disk- och tvättvatten. Rekommendationen är att båtens gråvatten antingen ska hamna i avloppsnätet eller absorberas i marken och filtreras.

Håll Skärgården Ren rf rekommenderar båtfararna att diska sina kärl vid de särskilda diskplatser som finns i hamnarna eller att hälla ut diskvattnet tillräckligt långt från stranden och låta det filtreras.

Vi är nu med i ett projekt för att utveckla ett behändigt system för att tillvarata diskvatten ombord och transportera det i land. Tanken är att planera ett enkelt system där diskvattnet kan ledas från diskhon till en separat dunk eller påse, som i sin tur kan tömmas direkt i avloppsnätet eller infiltreras i marken.

Vill du och din båt vara med och testa systemet?

Du får:

  • alla de delar som behövs för att installera systemet samt monteringsanvisningar hemskickade
  • vårt virtuella stöd till dig och din båt under hela testsommaren

Vi önskar att du:

  • delar med dig av dina erfarenheter av hur tillvaratagandet av diskvattnet fungerar
  • ställer upp på en intervju, t.ex. för sociala medier eller HSR rf:s övriga kommunikationskanaler.
  • sänder in ett par foton

 Vill du vara med? Fyll i dina uppgifter här. Bland dem som anmält sitt intresse väljer vi ut den lämpligaste testgruppen med tanke på projektet för sommarsäsongen 2020.