Hoppa till innehållet

Var kunde du hitta Håll Skärgården Ren rf:s närmaste sugtömnings- eller sopstation? Håll Skärgården Ren rf har lanserat en ny, mobilvänlig Sälle-karta som underlättar livet till sjöss.

Sälle-tjänsterna är de tjänster som Håll Skärgården Ren rf erbjuder och upprätthåller för folk som rör sig till sjöss både på havsområdena och i Insjöfinland. Sälle-tjänsterna bidrar till att hålla våra vattendrag rena och skräpfria samt minskar övergödningen. Till tjänsterna hör bl.a. sopstationer, torrtoaletter, sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall samt diskplatser.

Med den nya Sälle-kartan kan man söka efter alla Sälle-tjänster samt miljövänliga Sälle-hamnar. Med hjälp av kartan kan man också filtrera sökresultaten, t.ex. söka efter en Sälle-station där det finns insamling av bioavfall och diskplats.

Sälle-kartan är avsedd för mobilbruk

Den nya Sälle-kartan har planerats för att kunna användas på mobilen, men kan också användas i en webbläsare. Det kan vara bra att spara kartsidan som en snabbikon på telefonen eller plattan. Tjänsten fungerar då som en app.

– Nu har våra medlemmar möjlighet att lätt hitta de närmaste Sälle-tjänsterna med hjälp av mobilen. Båtfarare kan t.ex. planera sin rutt så att den går förbi en sugtömningsstation. Många som rör sig till sjöss uppskattar också information om var det finns sopstationer eller vilka hamnar som har en grillplats, berättar HSR rf:s kommunikationsdirektör Nora Forsman.

Nora Forsman betonar dock att kartan enbart visar Sälle-tjänster.

– Det är alltså bra att komma ihåg att många hamnar utöver Sälle-tjänsterna också kan ha andra tjänster som inte syns på kartan.

Sälle-kartan har utvecklats av HSR rf:s samarbetspartner Poutapilvi Oy, ett företag specialiserat på digitala tjänster. När Poutapilvi har tagit fram den nya mobiltjänsten har man särskilt fokuserat på användarvänlighet och tjänstens utformning.

– Vi ville göra Sälle-kartan så tydlig och lättanvänd som möjligt. Den nya karttjänsten har utvecklats uttryckligen med tanke på båtfarare och andra som rör sig till sjöss. Tjänsten ska t.ex. kunna användas i en båt som gungar eller medan man paddlar, helst med bara en hand. Med hjälp av den kan man bl.a. positionera sig själv på kartan och med en snabb blick få en översikt av vilka tjänster som finns i området. Vi tror att karttjänsten kommer att få ett varmt mottagande bland dem som rör sig till sjöss, säger Oskari Haaristo som är projektchef på Poutapilvi.

Kartan finns på adressen sallekarta.fi.