Hoppa till innehållet

HSR rf:s efterlängtade nya servicefartyg för Insjöfinland är nu färdigt och har anlänt till Nyslott. Det nya fartyget ska användas för underhållet av utfärdshamnar i södra Saimen.

Håll Skärgården Ren rf:s storsatsning på att förnya sin flotta, som inleddes 2015, har igen nått ett delmål. Saimens nya servicefartyg M/S Roope-Saimaa är nu färdigt och underhållsarbetet med det inleds nästa vecka. I början av veckan förflyttades fartyget till Nyslott där man nu gör de sista provkörningarna.

– Vi är alla mycket lyckliga och entusiastiska över det nya fartyget. Servicefartygen är nödvändiga arbetsredskap för oss, och i och med det nya servicefartyget har vi nu goda förutsättningar för att fortsätta vårt arbete för den fantastiska insjönaturen och främja rekreationsbruket av den, berättar Eeva Taimisto, HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland.

Fartyget har byggts av det Raumobaserade företaget Alpo Pro Boats Oy. Båten är tillverkad i aluminium på katamaranstomme och längden är cirka 13 meter. Den har två utombordsmotorer, en lyftkran och två kubikmeterstora avloppstankar för tömning av HSR rf:s septikanläggningar.

Finansieringen för anskaffningen av det nya fartyget kommer ur statens tilläggsbudget från 2018, där ett understöd på 500 000 euro beviljades för förnyandet av fartygsbeståndet på Saimen. Dessutom har Nyslott stad, Puumala, Sulkava, Enonkoski och Rantasalmi kommuner samt Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö (Sparbanksstiftelsen i Södra Karelen) också beviljat bidrag på totalt 46 500 euro för fartygsanskaffningen. Dessutom har HSR rf:s insamling Fixa flottan! hittills samlat ihop cirka 40 000 euro från företag och privatpersoner.

Ett nytt sätt att arbeta

I och med det nya fartyget kommer det också att ske förändringar i underhållsarbetet i utfärdshamnarna. Tidigare sköttes hela det geografiskt vidsträckta Saimenområdet med ett enda servicefartyg. Nu har vi beslutat dela området i två. Det nya servicefartyget får sin hemmahamn i Puumala och det kommer primärt att användas för underhållet av besöksmål i södra Saimen. Till Nyslott, som kvarstår som den andra hemmahamnen, kommer det att skaffas en mindre arbetsbåt som ska användas för servicen i de nordliga utfärdshamnarna.

HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland, Eeva Taimisto, berättar att man genom denna lösning eftersträvat smidighet och framförallt driftsäkerhet.

– Tidigare har det varit så att om det har skett något som kräver åtgärder i ena ändan av det vidsträckta verksamhetsområdet så har det tagit två eller tre veckor att åtgärda situationen. Målet är att vi i sommar ska kunna reagera snabbare och finslipa den nya verksamhetsmodellen så att den fungerar bra. En stor förändring jämfört med tidigare är också att besättningen huvudsakligen inte längre bor ombord på fartyget utan att man återvänder till hemmahamnen om kvällarna, säger Taimisto.

Utfärdshamnarna som föreningen underhåller ägs av Saimens rekreationsområdesförening, Södra Karelens rekreationsområdesstiftelse, städer och kommuner. HSR rf ansvarar för reparationer och nybyggen i utfärdshamnarna, deras avfallshantering, torrtoaletter, underhållet av basturna, den allmänna övervakningen och i vissa hamnar även för vedförsörjningen.

Mer information, intervjuförfrågningar och inbokning av fartygsbesök:

Eeva Taimisto
Distriktschef för Insjöfinland
eeva.taimisto@pssry.fi
tfn 0400 555 098