Hoppa till innehållet

Under coronapandemin uppmanas alla att undvika rast- och samlingsplatserna vid de populäraste utfärds- och naturhamnarna samt att begränsa sin användning av förbindelsefartygen. Finlands regering har uppmanat folk att undvika allt onödigt resande från en plats till en annan och utifrån dessa rekommendationer uppmanar myndigheterna att man tills vidare undviker att åka ut med båten.

HSR rf:s tjänster såsom torrtoaletter, sopstationer och diskplatser ligger i natur-, gäst- och utfärdshamnar. I vissa hamnar är t.ex. torrtoaletterna tills vidare stängda, eftersom hela hamnen inklusive all service kan vara stängd. Vi ber dig också notera att det under pandemin inte är möjligt att upprätthålla en tillräcklig hygiennivå i och vid utedassen. 

 

En del av Sälle-tjänsterna är öppna även nu, men de upprätthålls inte aktivt och inget underhåll utförs ännu. Om du trots detta utnyttjar tjänsterna kom ihåg att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra personer och se till att du har god handhygien. Vi informerar senare om när underhållssäsongen kör igång i våra olika verksamhetsområden. 

 

Det går bra att besöka närbelägna stränder för rekreation. Om man vill ha trevligt program medan man rör sig ute kan man t.ex. ordna ett Snygg Beach-talko på någon strand i närheten, antingen ensam eller tillsammans med familjen. Läs mer på www.snyggbeach.fi

 

Nyttiga länkar om begränsningarna: 

 

Gränsbevakningsväsendet: https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/begransningarna_i_trafiken_over_finlands_granser_galler_ocksa_havsomradet_79292 

 

Sjöräddningssällskapet (på finska):

https://meripelastus.fi/blog/2020/03/27/meripelastajat-pyytavat-pysymaan-pois-vesilta/

 

Segling och Båtsport i Finland rf:
https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/  

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL):

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19  

 

Suomen Latu (på finska):
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/2020/ulkoile-vastuullisesti-suomen-ladun-vinkit-koronapandemian-aikaiseen-ulkoiluun.html  

 

Forststyrelsen:
https://www.utinaturen.fi/coronavirusinstruktioner