Hoppa till innehållet

Mässan Vene 20 Båt välkomnar officiellt våren och väcker båtfararna ur sin vintervila. Håll Skärgården Ren rf deltar traditionellt med en egen avdelning (4d59).

Besök vår avdelning så berättar vi om hur HSR rf:s tjänster för folk som rör sig till sjöss skonar miljön och gör båtlivet och båtturismen mer hållbara. Oavsett om du rör dig med båt, paddlar, fiskar eller annars bara rör dig i skärgården eller på insjöarna så är vi en förening för dig. När du besöker vår avdelning kan du naturligtvis passa på och bli medlem i föreningen.

På plats i avdelningen finns representanter för vår personal som gärna diskuterar våra tjänster, vårt strandstädningsprogram Snygg Beach och våra projekt som främjar ett gott tillstånd i våra vattendrag. Kom gärna fram och prata med oss!

På mässan säljs även Sälle-produkter och vi presenterar vårens nyheter, såsom en Sälle-drickflaska i metall. Söndag 16.2 har vi familjedag på mässan. Besök vår avdelning då så kan du träffa vår charmiga sälmaskot Sälle. Och med hjälp av vårt roliga skräpfiskspel får man lära sig nedbrytningstiderna för olika skräp i vattnet.

Vi deltar också i det intressanta mässprogrammet så det lönar sig att lägga dessa datum på minnet:

söndag 9.2 kl. 16, Seglingshamnen

Paneldebatt: Hur rör man sig hållbart på sjöarna?

Moderator är programledaren, paddlaren och Östersjöbeskyddaren Tom Nylund. I panelen medverkar HSR rf:s distriktschef Eeva Taimisto och verkställande direktören för Södra Karelens rekreationsområdesstiftelse Hanna Ollikainen. Paneldebatten dryftar frågan hur man kan röra sig miljövänligt på insjöarna.  Vad innebär det och vilka är förutsättningarna för det? Vilka små insatser kan var och en av oss göra?

fredag 14.2 kl. 13, Seglingshamnen

Kan man låta bli att måla båtbottnen? Alternativ till skadliga påväxthindrande ämnen.

 Håll Skärgården Ren rf, Hanna Haaksi  

lördag 15.2 kl. 14, Seglingshamnen

Våra vattendrag drunknar i skräp – vad kan jag göra?

Håll Skärgården Ren rf, Julia Jännäri och Atte Lindqvist