Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf placerar ut två nya flytande sugtömningsanläggningar med tanke på båtfararna i södra Saimen. Sugtömningsanläggningarna placeras i närheten av öarna Ruuho och Satamo, som ägs av Södra Karelens rekreationsområdesstiftelse, och ersätter gamla sugtömningsanläggningar i dåligt skick. Anläggningarna placeras ut och tas i bruk under maj månad.

”Öarna Ruuho och Satamo är populära och välbesökta utfärdshamnar i södra Saimen. Nya, säkra och driftssäkra flytande sugtömningsanläggningar är något som verkligen behövs. Syftet med Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet är att människorna ska kunna trivas och njuta av rekreation till sjöss och i skärgården på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Samtidigt försöker vi hela tiden hitta bättre och mer miljövänliga verksamhetsmodeller för att både miljön och människan ska kunna må bra”, berättar Veli-Matti Hartikainen som är Håll Skärgården Ren rf:s distriktssekreterare för Insjöfinland.

Anskaffningen av sugtömningsanläggningarna möjliggörs av ett projekt för iståndsättning av septiknätet (Septiverkosto kuntoon, SeVeKu) som finansieras av EU-programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Sugtömningsanläggningarna tillverkas av det finländska företaget Oy HL-Metal Ab, som vann anbudsförfarandet.

Håll Skärgården Ren rf, som grundades 1969, är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra som rör sig på sjön. Föreningen verkar i såväl skärgårds- och kustområdena som i Insjöfinland. En viktig del av föreningens verksamhet går ut på att förbättra miljömedvetenheten hos dem som rör sig till sjöss och att ta fram miljökunskap om sjö- och havsområdenas tillstånd. Som en del av det konkreta miljövårdsarbetet bygger och underhåller HSR rf sopstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar. Föreningen ordnar också olika separatinsamlingar. 

 ”Här i Insjöfinland är vår förening sysselsatt med att underhålla, bygga, iståndsätta och reparera utfärdshamnar. Servicen produceras i samarbete med bl.a. kommuner och rekreationsområdesföreningar, berättar Hartikainen.

Närmare information:

Veli-Matti Hartikainen
Håll Skärgården Ren rf:s distriktssekreterare för Insjöfinland
045 773 47989
veli-matti.hartikainen@pssry.fi