Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf, som är en miljöorganisation för alla som rör sig till sjöss, uppnådde den milstolpe som hade ställts upp som mål för föreningens 50-åriga jubileumsår: 50 Sälle-hamnar. Det finns nu sammanlagt 53 miljövänliga Sälle-hamnar på Finlands havs- och insjöområden. Bland de nyaste Sälle-hamnarna kan nämnas Förby Marina i Finby, Mathildan Marina i Mathildedal, Saaristo Marina i Tövsala och Korpoström gästhamn i Pargas.

Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram som Håll Skärgården Ren rf har skapat för finländska båthamnar och vars mål är att utveckla båthamnar av alla storlekar särskilt med avseende på miljöperspektiv och säkerhetsaspekter. Programmet syftar också till att styra hamnanvändarna att agera mer miljövänligt.

– Det är väldigt fint att notera att en så här stor skara finländska hamnar har förbundit sig att aktivt och genomgående utveckla sin verksamhet i en mer miljövänlig riktning. Den centrala tanken i Sälle-hamnprogrammet är ju just kontinuerlig utveckling. Framöver kommer man säkerligen också att fundera allt mer över hur man kan minska hamnverksamhetens klimatpåverkan. Sälle-hamnprogrammet godkändes i år också som ett kvalitetssystem inom Visit Finlands program Sustainable Travel Finland, berättar Katriina Murto, ansvarig för Sälle-hamnprogrammet vid HSR rf.

Sälle-hamnprogrammet bygger på föreningens decennier långa erfarenhet av samarbete med båthamnarna. Sälle-hamnarna känner man igen på Sälle-hamnarnas egen flagga som vajar i flaggstången.

På HSR rf:s webbplats hittar du också en lista över alla Sälle-hamnar. Hamnar kan ansöka om att komma med i hamnprogrammet via föreningens webbplats.

Närmare information:

Katriina Murto
Distriktschef/Ansvarig för Sälle-hamnprogrammet, Håll Skärgården Ren rf
050 598 5181
katriina.murto@pssry.fi