Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s alla servicefartyg har tagits upp för vintern och underhållsarbetet vid Sälle-stationerna har avslutats för i år. Senast i maj nästa år inleds arbetet igen i alla verksamhetsområden.

Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområden är Skärgårdshavet, Bottniska viken, Saimen, Päijänne, Birkaland och Östra Finska viken. Antalet Sälle-stationer i områdena uppgår till nästan 200.

Katriina Murto, som är distriktschef för Skärgårdshavet, Bottniska viken, Birkaland och Östra Finska viken, berättar att säsongen har avlöpt väl i de olika områdena, även om man i början av säsongen i synnerhet på Skärgårdshavet hade problem med de flytande sugtömningsanläggningarnas driftssäkerhet. Problemen löstes dock under sommarens lopp, och totalt samlades nästan 100 m³ toalettavfall in längs hela kusten.

– Den här säsongen placerade vi också ut nya sugtömningsanläggningar vid Jurmo och vid Byxholmen i Ekenäs. De har varit populära och välbehövliga, eftersom det tidigare inte har funnits några möjligheter till sugtömning längs dessa livligt trafikerade båtrutter, berättar Murto.

Nytt för den gångna säsongen var också försöken med plastinsamling vid några Sälle-stationer i Skärgårdshavet och Bottniska viken. I Bottniska viken var det också första säsongen som man samlade in bioavfall, medan man i Skärgårdshavet inledde insamling av bioavfall redan 2018 inom ramen för projektet SaaRa.

Fartygshaveri kastade sin skugga över säsongen på Saimen

HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland, Eeva Taimisto, berättar att i Saimen har underhållssäsongen på Vuoksens vattenområde har gått bra tack vare servicemännen och samarbetsföreningarna. Men alla fel och haverier som servicefartyget Roope-Saimaa drabbades av innebar utmaningar och den låg 4 veckor i docka på grund av propellerhaveri.

– Vi vill tacka alla de personer som har gjort underhållsarbete i hamnarna, ett stort tack till dem. Under den tid som Roope-Saimaa låg dockad kunde vår besättning tyvärr bara sköta de mest akuta underhållsarbetena. Lyckligtvis inträffade detta när den livligaste säsongen redan var över och resten av säsongen har sedan avlöpt som planerat. Det första av de nya servicefartygen till Saimen blir klart till nästa säsong, berättar Taimisto.

De sista uppdragen för hösten var att föra barndass ut till Ruohonsaari och Rokansaari där de nu väntar på nästa säsongs små besökare.

På Päijänne har säsongen gått bra. I området har utförts en hel del reparationsarbeten i utfärdshamnarna.

– Vi iståndsatte olika konstruktioner i Päijänne rekreationsområdesförenings hamnar, bland annat har bastun på Kalasaari fått nya ytskikt inuti, berättar Taimisto.

Vedförsörjningen utgör en betydande del av det grundläggande arbetet i Insjöfinland. Under säsongen forslades drygt 250 m³ vedstammar ut till öarna i Saimen och Päijänne.

Ta del av våra färskaste nyheter och följ oss på sociala medier så vet du alltid vad som är på gång.

Delta i anskaffningen av ett servicefartyg till Saimen på adressen kalustokuntoon.fi.