Hoppa till innehållet

Den fasta sugtömningsanläggning som Håll Skärgården Ren rf placerat ut på Jurmo har under sin första säsong ökat mängden insamlat toalettavfall på Skärgårdshavet med nio kubik. Om denna mängd toalettavfall släpptes ut i havet skulle den ge växtpotential för uppskattningsvis uppemot 4 500 kilo alger.

Den populära gästhamnen på Jurmo besöks under säsongen av cirka 2000 båtar, och hamnen har cirka 80 båtplatser reserverade för gästande båtar. Eftersom närmaste sugtömningsmöjlighet ligger relativt långt borta, i synnerhet för dem som rör sig med segelbåt, har sannolikheten för att båtarnas toalettavfall töms i havet i närheten av Jurmo varit stor. 

– Båtfararna har redan länge önskat sig sugtömningsmöjligheter till Jurmo, eftersom de närmaste anläggningarna tidigare låg på Björkö i nordlig riktning eller på Borstö i nordöstlig riktning. Tack vare flerpartsfinansiering kunde vi äntligen genomföra projektet, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektchef Hanna Haaksi

I stället för en flytande sugtömningsanläggning bestämde vi oss tillsammans med hamnföretagaren för en fast anläggning, eftersom en flytande inte lämpar sig för omgivningen kring Jurmo på grund av det är så blåsigt. För service på anläggningen och tömning av behållaren ansvarar HSR rf med sitt eget servicefartyg M/S Roope. 

Orsaken till att toalettavfall släpps ut i vattnet är ofta ett bristfälligt sugtömningssystem

Trots att utsläpp av toalettavfall i vattnet förbjöds i Finland redan 2005, visar en undersökning som Åbo universitet och HSR rf genomförde 2016 att nästan 50 procent av båtfararna åtminstone sporadiskt tömde sitt toalettavfall rätt ut i havet och som anledning till detta uppges i synnerhet att det finns för få sugtömningsanläggningar.

Båtfararnas toalettavlopp orsakar punktbelastning särskilt i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och näringsämnen i urinen är i en form som växter direkt kan tillgodogöra sig. Avföring innehåller färre näringsämnen, men kan sprida bakterier.

Anläggningen på Jurmo finansierades delvis med medel ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Finansiering söktes via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet genomförs inom Egentliga Finlands NTM-centrals område. Projektet finansieras också av Skyddsfonden för Skärgårdshavet, den lokala företagaren Klas Mattsson och Håll Skärgården ren rf.