Hoppa till innehållet

HSR rf:s underhållssäsong på Päijänne är över Skärgården Ren rf har avslutat sitt underhållsarbete i Päijännes utfärdshamnar för denna säsong. Säsongen gick bra och under sommaren har vi hunnit med avfallshantering, skötsel av torrtoaletterna, vedförsörjning samt bygg- och reparationsarbeten.

På Päijänne har HSR rf hand om cirka 20 utfärdshamnar mellan Lahtis och Jyväskylä. Dessa ägs av en rekreationsområdesförening eller av städer.

Jouni Liukkonen, som är befäl på servicefartyget M/S Roopetar, berättar att säsongen har gått bra.
– Början av sommaren såg väldigt lugn ut, sett till antalet som rörde sig till sjöss. Men under högsommaren var folk i farten precis som under tidigare år, berättar Jouni Liukkonen.

De största av reparationerna i utfärdshamnarna gjordes denna säsong på Kalasaari, där man renoverade bastun. Dessutom förnyade man den murkna trappan till paviljongen på Kalasaari. Ett annat omfattande iståndsättningsarbete var förnyandet av brädfodringen på bryggan på Lehtisensaari. Mindre reparationer utfördes i flera olika utfärdshamnar. ­­­­­­­

Liukkonen berättar att servicefartyget har fungerat relativt väl, trots att det är ett gammalt fartyg där det hela tiden finns något smått att reparera. Sista veckan i oktober sätts Roopetar i vintervila. Jouni Liukkonen berättar också att något han särskilt minns från denna säsong var den exceptionellt vindstilla Päijänneseglatsen, där Roopetar var med som servicefartyg.
– Håll Skärgården Ren rf:s vägnar vill jag också tacka alla talkodeltagare som var med och bar ved till utfärdshamnarna, berömmer Jouni Liukkonen.
Underhållssäsongen på Päijänne inleds efter att isen gått och arbetet pågår sedan fram till nästa höst.

Närmare information:

Eeva Taimisto
Håll Skärgården Ren rf
distriktschef
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi