Hoppa till innehållet

Inkommande söndag kommer till och med 2000 adopterade badposankor att tävla om vem som simmar först i mål i Aura å. I Posankka Race 2019 -tävlingen läggs posankorna i den omgärdade banan mellan Biblioteksbron och Aurabron. De tio posankor som först når målet belönas. Hittills har nästan hälften av posankorna, det vill säga cirka tusen posankor, blivit adopterade.

Med Posankka Race 2019-medelinsamlingsjippot, som ordnas för första gången i år, vill man få stadsborna att uppmärksamma nedskräpningen av vattendragen och samla in pengar till stöd för Håll Skärgården Ren rf:s arbete. Under sin långa aktiva historia har Håll Skärgården Ren rf sett hur människans agerande och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen.

– Vi gick med i detta jippo eftersom det kan hjälpa oss att på ett bra sätt åskådliggöra åarnas roll när det gäller att transportera skräp samt stadsbornas ansvar för att slänga sitt skräp i soptunnor, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.  
Tävlingsbanan är inhägnad med bommar och har planerats i samarbete med Egentliga Finlands räddningsverk så att man kan vara säkra på att vi också får varenda tävlande posanka uppfiskad ur ån när tävlingen är över. Som konferencier för evenemanget fungerar kommunikationsföretagaren, fiskaren och välgöraren Osku Valtonen.
– Hade gud istället för människan skapat åbobon till sin egen avbild, skulle vi alla se ut som Posanka. Posanka är en ytterst fin sak och dess välvilliga tillvaro i Åbos landskap är något som man kan vara verkligt stolt över. Dessutom har HSR rf blivit en viktig länk mellan mig och Östersjön, berättar Osku om varför han ville vara med i Posankka Race.

Ännu hinner du med!

Man kan delta i medelinsamlingsjippot genom att adoptera en egen tävlingsposanka för 10 euro, detta kan antingen göras på förhand fram till 13.9 kl. 12 här. Intäkterna från donationerna styrs direkt till Håll Skärgården Ren rf:s arbete för renare vattendrag. Man får dock inte behålla sin tävlingsposanka själv, utan de kommer att återanvändas varje år. 
Utöver HSR rf är också Kristiina’s Product Design, som tillverkar Posankaprodukter, Egentliga Finlands räddningsverk och Åbo stad med och möjliggör evenemanget. På evenemanget kan man också träffa HSR rf:s Sälle-maskot. 
Posankka Race 2019 på Facebook.
Mer information:
Aija Kaski
Generalsekreterare, Håll Skärgården Ren rf
p. 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi