Hoppa till innehållet

Under Åbodagen 15.9 ordnar Åbo stads eget stadsdjur Posankan och den 50-åriga miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) ett nytt och fartfyllt medelinsamlingsjippo i Aura å, Posankka Race. Med hjälp av jippot vill man få stadsborna att uppmärksamma nedskräpningen av vattendragen och samla in pengar till stöd för Håll Skärgården Ren rf:s arbete, genom att ge varje Åbobo möjlighet att adoptera en egen liten tävlingsposanka.

Statyn Posankan, som har skapats av konstnären Alvar Gullichsen, simmade in i Åbo 1999. Sitt 20-årsjubileum till ära fick statyn ungar nu i våras och i höst arrangeras det första Posankka Race i Aura å. Tävlingen går ut på att 2 000 små tävlingsposankor sänks ner i Aura å och tävlar om vem som kommer först i mål. Bakom idén står Kristiina Winter, som ansvarar för Posankaprodukterna.

– Idén till Posankka Race kommer från Ducky Derby som ordnas i Chicago, där 60 000 badankor tävlar och intäkterna doneras till välgörenhet. Tanken är att ha roligt samtidigt som man gör en god gärning. Jag bad HSR rf att vara med eftersom jag ville att intäkterna från evenemanget skulle användas för arbetet för renare vattendrag, berättar Kristiina Winter.

Under sin långa aktiva historia har Håll Skärgården Ren rf sett hur människans agerande och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen. Föreningen har vid sidan av sitt konkreta avfallshanteringsarbete också bedrivit systematisk uppföljning av nedskräpningsläget på stränderna. Resultaten visar hur skräpet härstammar från många olika källor och färdas längs olika rutter och tar sig mycket långt från de platser där det uppkommit.

– Vi gick med i detta jippo eftersom det kan hjälpa oss att på ett bra sätt åskådliggöra åarnas roll när det gäller att transportera skräp samt stadsbornas ansvar för att slänga sitt skräp i soptunnor, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski

Hjälp vattendragen genom att adoptera en egen tävlingsposanka

Man kan delta i medelinsamlingsjippot genom att adoptera en egen tävlingsposanka för 10 euro, detta kan antingen göras på förhand fram till 13.9 kl. 12 på adressen https://www.lyyti.fi/p/posankkarace2019 . Intäkterna från donationerna styrs direkt till Håll Skärgården Ren rf:s arbete för renare vattendrag. Man får dock inte behålla sin tävlingsposanka själv, utan de kommer att återanvändas varje år.

På Åbodagen 15.9.2019 kl 13 kan man komma och heja på sin egen tävlingsposanka. Posankorna tävlar i Aura å, mellan Teaterbron och Aurabron. De 10 första posankorna i mål får pris. Det lönar sig alltså att adoptera så många posankor som möjligt! 

– Tävlingsbanan är inhägnad med bommar och har planerats i samarbete med Egentliga Finlands räddningsverk så att vi kan vara säkra på att vi också får varenda tävlande posanka uppfiskad ur ån när tävlingen är över, berättar Kaski.

Utöver Egentliga Finlands räddningsverk är också Kristiina’s Product Design, som tillverkar Posankaprodukter, och Åbo stad med och möjliggör evenemanget.

Närmare information:

Aija Kaski
Håll Skärgården Ren rf, generalsekreterare
tfn 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi
www.hallskargardenren.fi

Kristiina Winter
Kristiina’s Product Design
tfn 040 1617 619
kristiinasproductdesign@gmail.com
www.posankka.fi