Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s skräpinsamlarbåt Roska-Roope är det kommande veckoslutet på Kotkan Meripäivät. Båten som samlar upp skräp från vattenytan kan bongas mellan huvudhamnen och Sapokka.

HSR rf lanserade skräpinsamlarbåten i år till ära för föreningens 50-års jubileum och båten har varit med i olika sommarevenemang runt om i Finland. Båten samlar upp skräp från vattenytan, som hamnar i vattnet speciellt i samband med olika evenemang.

Föreningen lanserade sin skräpinsamlingsbåt i våras till 50-årsjubileets ära. Förutom att konkret samla in skräp ska båten öka medvetenheten om nedskräpningen av vattendragen i allmänhet och påminna om att skräp inte hör hemma i naturen. Själva båten är miljövänlig eftersom den drivs med elmotorer och får största delen av elen från solpanelerna på taket.

På Kotkan Meripäivät är de Östra Finska vikens serviceman Jouni Kelkka som kör båten.

Följande instanser har varit med och understött Roska-Roope: Viking Line, Weisell-stiftelsen, LokalTapiola samt även Åbo stad och Helsingfors stad i andan av sin gemensamma Östersjöutmaning.

Mera information:

Östra Finska vikens serviceman Jouni Kelkka
tel. 050 523 0008

Bild: Före sjösättning deltog  Roska-Roope i Meripäiväparaati (parad). På bilden finns Östra Finska vikens serviceman Jouni Kelkka (vänster) och Joonas Kelkka (i mitten).