Hoppa till innehållet

Stormossen och Håll Skärgården Ren rf ordnar en insamling av skrot i Vasa skärgården 26. 7 – 28.7.2019. Från öarna har årligen hämtats tiotals ton med metall-, el- och elektronikskrot till fortsatt behandling.

Metall-, el- och elektronikskrot tas kostnadsfritt emot under kampanjen. Samma veckoslut trafikerar servicefartyget M/S Roope-Botnia och samlar in skrot vid Jannes Saloon och Lars Björkarsskär.

Förfrågningar om skrotavhämtning under andra tidpunkter direkt från M/S  Roope-Botnia, tfn 050-5575022. Hämtning från stugan kostar 50 euro (2 m²).

Insamlingsflak på följande platser:

Korsnäs
Storkors
Östra Strömgrund
Harrström (fiskehamn)
Malax
Bockören
Åminne (fiskehamn)
Bredhällan

Korsholm
Kastet
Petsmo(fiskehamn)
Norra Vallgrund (fiskehamn)
Svedjehamn (Björköby)
Vasa
Kutterhamnen
Långskär
Byören
Västervik båthamn
Vörå

Stråkaviken

Nabben (båthamn)
Oravais båthamn
Hällnäs (båthamn)