Hoppa till innehållet

Under skrotinsamlingen som anordnades av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) första veckan i juli transporterades tiotusentals kilo skrot och avfall bort från öar i Nådendal och Pargas. Den årliga insamlingen har stor betydelse för skärgårdens invånare och miljö.

Servicefartyget M/S Roope, som åkte runt i Nådendals och Pargas skärgård den 1–4 juli, samlade även i år in massor av metall- och elektronikskrot, farligt avfall samt renoveringsavfall. Servicefartyget plockade upp avfall vid 14 olika hållplatser från Ruotsalais i Rimito till Pensar i Nagu. Roopes hållplatser besöktes under insamlingen av totalt 253 kunder som lämnade drygt 41 ton skrot och avfall.

– Insamlingen fick återigen ett entusiastiskt mottagande och folk lämnade in en hel del saker vid alla hållplatser. Vi fick med oss bland annat elapparater såsom kylskåp och spisar, ett par bilvrak och snöskotrar samt en skördetröska, säger LSJH:s serviceförman Jaana Saario-Lomppi om skrotskörden.

Viktmässigt bestod den klart största delen av Roopes last av tungt metallskrot, 27 280 kg. Elapparaternas andel ombord i år var 3 506 kg och det farliga avfallets 2 589 kg. Det farliga avfallet bestod bland annat av 1 157 kg målarfärg, 770 kg spillolja och 384 kg lösningsmedel. Roope fick också med sig 2 420 kg bilbatterier. Den totala skrotskörden på 41 140 kg är några ton mindre än fjolårets dryga 50 ton, men mängden är ändå den näst största under de senaste fem åren.

Renoveringsavfall samlades in i storsäckar

På sin rutt samlade Roope in 2 165 kilo bygg- och saneringsavfall, vilket motsvarar fler än tio storsäckar. I storsäckar kan man slänga till exempel träavfall, möbler, plast, gipsskivor, kakel och annat renoveringsavfall. Bygg- och saneringsavfallet transporteras i säckarna till fastlandet för sortering och behandling.

De insamlade storsäckarna vägde i år nästan lika mycket som år 2017 och tre gånger så mycket som förra sommaren.

– Det fanns en stor efterfrågan på storsäckar avsedda för renoveringsavfall. Folk köpte säckar både i förväg och från servicefartyget Roope under insamlingen. Vi erbjöds även rätt mycket löst avfall som borde ha slängts i storsäckar. Framöver ska vi öka fokus på instruktioner för inlämning av bygg- och saneringsavfall, eftersom vi inte kan ta emot sådant utan säck, säger LSJH: s serviceplanerare Marko Kokkonen.

En årlig gemensam insats

LSJH:s och HSR rf:s gemensamma skrotinsamling i skärgården har varit en tradition i årtionden. Den årliga skrotinsamlingen är en populär och efterlängtad händelse som uppmuntrar skärgårdsinvånare och stugägare till gemensamma åtgärder till förmån för miljön i Skärgårdshavet.

– Insamlingen är viktig för oss, eftersom den främjar en ren skärgård. Tack vare insamlingen rensas öarna från farligt avfall under kontrollerade former. Dessutom hoppas vi att insamlingen minskar missbruket av Roope-sopstationerna. Tyvärr hittar vi ofta bland annat tv-apparater och bilbatterier på sopstationerna. Vi vill gärna uppmärksamma att man på sopstationerna endast får lämna avfall som stationerna är avsedda för, till exempel endast hushållsavfall i behållaren för brännbart, påminner HSR rf:s regionchef Katriina Murto.

Målet är att insamlingen genomförs varje år på olika öar utifrån invånarnas önskemål. Planeringen av nästa års insamling börjar i höst, och invånare och stugägare kan uttrycka önskemål om insamlingsplatser fram till slutet av augusti. Önskemål kan framföras till LSJH:s kundtjänst via tel. 0200 47470 (lsa/mta) mån.–fre. kl. 9–15 eller via e-post kundtjanst@lsjh.fi.