Hoppa till innehållet

Några av HSR rf:s flytande sugtömningsstationer i Skärgårdshavet och Bottniska viken är tills vidare ur bruk på grund av fel i konstruktionerna som har uppstått till följd av deras ålder.

I Skärgårdshavet är stationerna vid Helsingholmen, Pähkinäinen och Nötö ut bruk och i Vasa skärgård  vid Djupkastet.

I Skärgårdshavet begränsas även användningen av den flytande stationen vid Björkö av att en tärna har byggt bo på stationen och försvarar det aggressivt.

Vi beklagar situationen och ber båtförare, om det är möjligt, använda toaletter på land samt våra andra flytande sugtömningsstationer eller fasta sugtömningsstationer.

Se alla Sälle-tjänsterna här.