Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf har flera nya insamlingskärl för bioavfall i båthamnar i Skärgårdshavet. Insamlingskärl för bioavfall finns på Själö, Trunsö, Gullkrona, Jurmo, Bodö och Örö.

Insamlingen av bioavfall på skärgårdsorterna i fråga utgör en del av Håll Skärgården Ren rf:s och Åbo universitets gemensamma projekt SaaRa – Återvinning av näringsämnen vid Skärgårdshavets turistmål. I SaaRa-projektet strävar man bland annat efter att minska matsvinnet och främja sorteringen av bioavfall i skärgården.

–     Insamlingen av bioavfall i hamnarna är ofta bristfällig, men nu har situationen i Skärgårdshavet förbättrats märkbart. Tack vare insamlingen av bioavfall kan näringsämnena återvinnas och mängden brännbart avfall minskar samtidigt som kvaliteten höjs, vilket även innebär lägre behandlingskostnader, berättar HSR rf:s projektchef Hanna Haaksi.

Hanna Haaksi påminner att det utöver insamlingen av bioavfall är särskilt viktigt att minska matsvinnet på skärgårdsorter där avfallshanteringen är krävande och den unika marina naturen är ömtålig.

–     När man rör sig med båt är det bra om man kan planera måltiderna så, att det inte uppstår något matsvinn. Livsmedelsproduktionen ger upphov till cirka 30 procent av de utsläpp som orsakar övergödning av vattendragen, säger Hanna Haaksi.

Hanna Haaksi berättar att båtfararna är vana att sortera sitt avfall hemma och att de har önskat att det i hamnarna även skulle finnas insamlingskärl för bioavfall.

–     På vissa ställen i Skärgårdshavet är det redan möjligt att sortera avfall, särskilt när vi den här veckan tillsammans med Sydvästra Finlands avfallshantering inledde ett experiment med insamling av plast på några skärgårdsorter, säger Hanna Haaksi.

Mer information:

Katriina Murto
distriktschef
katriina.murto@pssry.fi
tel. 050 598 5181

SaaRa-projektets webbplats: www.annospuhtaampaa.fi