Hoppa till innehållet

I juli får Aspö, Trunsö, Brunskär och Brännskär egna insamlingskärl för plastförpackningar. Det är fråga om Sydvästra Finlands Avfallsservices och Håll Skärgården Ren rf:s gemensamma insamlingsförsök, vars mål är att ta reda på hur mycket plastförpackningar man kan samla in i skärgården och hur insamlingen går att förverkliga i praktiken.

vecka förs insamlingskärl till Aspö, Trunsö, Brunskär och Brännskär. Vid dessa insamlingspunkter finns det sedan tidigare kärl för brännbart avfall, glasförpackningar, metall och papper.

– Vi vill erbjuda sjöfarare en möjlighet att sortera även plastförpackningarna. Förutom sjöfararna kan även områdets invånare utnyttja insamlingskärlen, berättar HSR rf:s distriktschef Katriina Murto.

Insamlingsförsöket svarar på sjöfararnas och invånarnas önskemål

Plastförpackningar insamlas förutom från de största husbolagen även vid en del av Rinki-ekopunkterna, som Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab ansvarar för. Rinki-ekopunkterna är dock för det mesta belägna i närheten av större tätorter och centra och den yttre skärgården har inga egna insamlingskärl. Av denna orsak har det kommit in många önskemål om insamling av plastförpackningar i skärgården både till HSR rf och till LSJH.

– Vi prövar till att börja med insamling på små öar eftersom servicefartyg M/S Roopes mottagningskapacitet för plastförpackningsavfall ännu är begränsad. Insamlingen utförs nu i början som handarbete det vill säga insamlingskärlens plastförpackningssäckar bärs ombord för hand, berättar Murto.  

De insamlade säckarna räknas och mängderna antecknas noggrant. När servicefartygets förvaringsutrymme blir fullt förs säckarna i land, där de vägs.

– Med hjälp av insamlingsförsöket vill vi få information om hur mycket platsförpackningsavfall man kan samla in från skärgården och hur förverkligandet av insamlingen lyckas i praktiken. Försöket fortsätter till slutet av servicefartyg Roopes säsong, och därefter kan man granska resultaten och fatta beslut om fortsatt insamling och eventuell utvidgning nästa sommar, förklarar LSJH:s områdesplanerare Katja Salmi.

Sjöfarare och invånare i nyckelposition för lyckad insamling

LSJH och HSR rf betonar sjöfararnas och invånarnas roll för att insamlingen ska lyckas.

– Ju bättre plastförpackningarna är sorterade, desto bättre kan de utnyttjas.  I plastförpackningsinsamlingen borde man endast lägga torra och rena plastförpackningar såsom livsmedelsförpackningar av plast, tvättmedelsförpackningar, plastflaskor, -påsar och kassar. Smutsiga plastförpackningar såsom köttförpackningar nedsmutsade av marinad hör inte i hemma i insamlingen utan de sorteras som brännbart avfall, påminner Salmi.

Sorteringsanvisningar för plastförpackningar

Tomma, rena och torra plastförpackningar, såsom

Ej PVC-plast. PVC-plast känner du igen på märkningen 03 eller 3.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Sortera annan plast, trasiga plastföremål såsom ämbar, leksaker och smutsiga plastförpackningar som brännbart avfall.

Tilläggsuppgifter:

Katriina Murto
distriktschef
Håll Skärgården Ren rf
katriina.murto@pssry.fi
tfn 050 598 5181

Katja Salmi
områdesplanerare
Sydvästra Finlands Avfallsservice
katja.salmi@lsjh.fi
tfn 02 727 6826