Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf har utvecklat sina Sälle-tjänster i Nagu Berghamn med en ny torrtoalett.

Torrtoaletten har delvis finansierats med miljöbonusen som Partioaittas 365-klubbdeltagarna har samlats. Berghamn har redan en HSR rf:s Sälle-sopstation där man kan sortera brännbart avfall, glas, metall och papper. Alla Sälle-tjänster är tillgängliga till HSR rf:s medlemmar.