Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf, den 50-åriga miljöorganisationen för alla som rör sig till sjöss, tar sin nya skräpinsamlingsbåt Roska-Roope till Ruisrock för att samla in skräp i ytvattnet vid Strandscenen. HSR rf har länge samarbetat med Ruisrock genom att med talkokrafter hålla strandlinjen i Runsala Folkpark fri från skräp under festivalen.

Föreningen lanserade sin skräpinsamlingsbåt i våras till 50-årsjubileets ära. Förutom att konkret samla in skräp ska båten öka medvetenheten om nedskräpningen av vattendragen i allmänhet och påminna om att skräp inte hör hemma i naturen. Själva båten är miljövänlig eftersom den drivs med elmotorer och får största delen av elen från solpanelerna på taket.

Samarbete för en miljövänligare festival

Ruisrock och HSR rf har samarbetat i många år. Samarbetet är viktigt och fruktbart för båda parterna, och därför är det naturligt att det utvecklas och förs vidare i form av strandvattenstädning.

“Ruisrock är en viktig och naturlig samarbetspartner för oss. Under evenemanget kan vi uppmärksamma nya målgrupper på vikten av att förebygga nedskräpningen av havet, sprida medvetenheten om nedskräpningen av vattendragen och utföra konkret vattendragsskydd genom att städa stränderna under festivalen”, säger HSR rf:s projektsamordnare Julia Jännäri.

I år är samarbetet särskilt glädjande både på grund av den nya skräpinsamlingsbåten och båda parternas jubileumsår. HSR rf fyller 50 år och Ruisrock arrangeras för 50:e gången. Det gemensamma målet är att hålla Runsalas stränder rena även i framtiden.

”Under festivalen deltar hundratals människor i städningen av området, och vi satsar på att förebygga och sortera skräp. Under Ruisrocks jubileumsår har vi funderat mycket på vad vi ska göra för att Ruisrock också för 100:e gången ska kunna ordnas i en lika välstädad omgivning”, säger evenemangets ansvariga producent Piia Lääveri.

Mer information:

Julia Jännäri
projektkoordinator, Håll Skärgården Ren rf
+358 40 455 7251 / julia.jannari@pssry.fi