Hoppa till innehållet

I rampljuset: skräpinsamlingsbåt Roska-Roope

Bland den stora allmänheten är Håll Skärgården Ren rf mest känd för bland annat sin konkreta avfallshantering i skärgården, upprätthållandet av septiktömningsstationer och strandstädningsprogrammet Snygg Beach. Nu vill föreningen fira sin 50-åriga bana i arbetets tecken och jubileet till ära har man gjort en ny landvinning och också börjat städa upp flytande skräp ur våra vatten med hjälp av den specialkonstruerade skräpinsamlingsbåten Roska-Roope.

Idén bakom skräpinsamlingsbåten är ganska enkel. Den rör sig framåt i promenadtakt och samtidigt flyter vattnet mellan de två pontonerna så att eventuellt skräp som flyter omkring fångas upp i dess gap. Skräpbehållaren är lätt att tömma och fångsten kan sedan sorteras i soptunnor på båtens däck. På så sätt kan man lätt åskådliggöra för allmänheten hur mycket och vilken sorts skräp som samlats in. Båten har nu varit i bruk i cirka en månad och de skräpsorter som det samlats in klart mest av är cigarettfimpar, dryckesflaskor i plast och förpackningar från snabbmatskedjor.

Roska-Roope har redan hunnit väcka förundran på flera olika evenemang, bland annat i Åbo och Helsingfors. Mottagandet har varit mycket positivt och folk har varit nyfikna och entusiastiska. Båten ser ju onekligen ganska speciell ut, en katamaranliknande farkost med sina solpaneler och soptunnor och den rör sig dessutom nästan helt ljudlöst tack vare sina elmotorer. Det uppseendeväckande utseendet är också ägnat att få allmänheten att uppmärksamma nedskräpningsproblemet på ett mer allmänt plan och att påminna om att inget skräp hör hemma i vattnet.

Denna flitiga nya städare av vattenområdena kan du i sommar träffa på under flera olika sommarevenemang runt om i Finland.