Hoppa till innehållet

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) ordnar den traditionella skrotinsamlingen 1–4 juli. Servicefartyget M/S Roope lastar ombord metall- och elektronikskrot, farligt avfall och bygg- och städavfall som invånarna och sommargästerna samlat ihop i Pargas och Nådendals skärgård.

Servicefartyget M/S Roope som åker runt i Pargas och Nådendals skärgård den första veckan i juli tar avgiftsfritt emot hushållens farliga avfall, elapparater och metallskrot. Under insamlingen mottas även bygg- och städavfall inpackat i LSJH:s avgiftsbelagda storsäckar. Utöver detta mottas också skrotfordon, om man meddelat LSJH:s kundtjänst om saken på förhand, före den 26 juni.

– I år stannar fartyget i Rimito, Velkua, Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu. Rutten är planerad på basen av de önskemål som invånarna och sommargästerna framförde förra året berättar LSJH:s serviceförman Jaana Saario-Lomppi

Storsäck från stationerna eller M/S Roope

Storsäckar för städ- och byggavfall finns till salu vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna ända tills insamlingen börjar. Säcken kan även under insamlingens gång köpas från servicefartyget M/S Roope och fyllas på fartygets hållplats. Storsäcken rymmer en kubikmeter avfall och kostar 89 euro. Hanterings- och transportavgiften ingår i priset. I säcken kan man till exempel packa träavfall, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegel och kakel. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att packa gasflaskor eller avfall som innehåller asbest i säcken. Sådant avfall bör på ett ändamålsenligt sätt levereras till avfallscentralena eller sorteringsstationerna.

– Avfallet levereras under insamlingen till servicefartygets hållplatser. M/S Roope plockar ombord avfallet utan skild avgift. Den som levererar avfall bör själv vara på plats dvs. avfall får inte lämnas oövervakat på insamlingsplatserna. LSJH sköter om att avfallen levereras vidare till Åbo för sortering och behandling, berättar Saario-Lomppi.

Skärgårdens skrotinsamling har långa traditioner

Avfallsinsamlingen i skärgården har långa traditioner. Skärgården på LSJH:s verksamhetsområde har städats i avfallsservicens och dess samarbetspartners regi redan i över 20 år. Invånarna och sommargästerna kan varje år ge önskemål om hållplatser för nästa års insamling ända fram till slutet av augusti. 

– Man försöker årligen ordna insamlingen på olika öar så att avfall samlas in på ett så vidsträckt område som möjligt. I år åker man runt i Nådendals och Pargas skärgård och nästa år är det meningen att styra kosan mot Kimitoöns skärgård, säger Saario-Lomppi.

Under evenemanget 2018 samlades en rekordstor mängd skrot, hela 51 ton, in i skärgården. Mest insamlas metallskrot som enligt Saario-Lomppi ofta är från gångna årtionden.

– Förra året konstaterade en invånare som deltog i insamlingen att det finns så mycket skrot som man bara orkar bära i skogarna. Det finns fortfarande behov av skrotinsamling i skärgården och arbetet för en renare skärgård fortsätter. Vi hoppas att invånarna och sommargästerna i år deltar i insamlingen lika ivrigt som tidigare. Ön kan ju exempelvis städas i talkoanda, tipsar Saario-Lomppi.

Skärgårdens skrotinsamling 1–4.7.2019

Servicefartyget tar avgiftsfritt emot:

Farligt avfall bör tas till avfallsinsamlingsplatsen packat i originalförpackningar eller i hela, slutna behållare som bör vara väl märkta. Av säkerhetsskäl kan fartyget inte ta emot gasflaskor eller avfall som innehåller asbest.

Inpackat i LSJH:s storsäckar tar fartyget emot:

Bygg- och städavfall packas i LSJH:s storsäckar, som säljs på Toppå, Rauhala, Isosuo och Korvenmäki avfallscentraler samt på sorteringsstationerna i Korpo, Bjärnå, Pemar och Kimitoön. Man kan även köpa en säck från M/S Roope under insamlingen.

Insamlingens tidtabell 2019

Observera att insamlingens tidtabell är ungefärlig, ändringar kan förekomma på grund av väderleksförhållanden och insamlingsplatsernas avfallsmängder.

Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84.

Mån 1.7

Tis 2.7

Ons 3.7

Tor 4.7

Läs mera om insamlingen: www.lsjh.fi/skrotinsamling-i-skargarden/. Frågor, meddelanden om skrotfordon (före 26.2.2019) samt önskemål angående insamlingsplatser år 2020 (ända fram till slutet av augusti 2019) till LSJH:s kundtjänst, tfn 0200 47 470 mån–fre 9–15 (lna/msa) eller kundtjanst@lsjh.fi.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Saario-Lomppi
serviceförman
Sydvästra Finlands Avfallsservice
jaana.saario-lomppi@lsjh.fi
tfn 020 728 2145

Håll Skärgården Ren rf
tfn 02 274 5500
roope@pssry.fi / salle@pssry.fi

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. I verksamhetsområdet bor det cirka 417 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är mindre börda för morgondagen!