Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf och Egentliga Finlands NTM-centralens vattenenhet ordnar ”Vaikuta vesiin Nyt”-infotillfällen i samband med olika evenemang i Skärgårdshavsområdet på sommaren 2019. Alla som är intresserade av tillståndet av våra vattendrag och vill påverka deras välmående är välkomna. Även små gärningar har en stor betydelse!

Vaikuta vesiin Nyt @ Korpo 8.6. kl 10–14

Som en del av samarbetet mellan HSR rf och Egentliga Finlands NTM-centralens vattenenhet deltar HSR rf i Sommarstart i Korpo-evenemanget 8.6. I HSR rf:s tält presenteras individens egna påverkningsmöjligheter till närvattnets välbefinnande. Välkommen och lyssna på tips vad du kan göra för att påverka vattendrag, t.ex. genom att kompostera och återvinna!  

Vaikuta vesiin Nyt @ Pargas 8.6. kl 10–14 

På Skärgårdens Miljömässa 8.6. bjuder HSR rf och Egentliga Finlands NTM-central på fakta om bl.a. avloppsvattnets behandling och miljövänligt båtfarande. Kom och diskutera med experter! Information erbjuds bl. a. om korrekta hanteringar av avfallsvatten och miljövänligt båtliv. Med är bland andra Västra Finlands NMT Central, HSR rf, Valonia och Pargas stad. VF-NTM bjuder första 30 intresserade kaffe och bulla!

Vaikuta vesiin Nyt @ M/S Roope 19.–21.7.

Hur fungerar avfallshantering i skärgården? En flytande utställning ordnas på Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg M/S Roope i olika Skärgårdshamnar den 19–21.7. Hamnarna annonseras senare på HSR rf:s hemsida. Egentliga Finlands NTM-centralens vattenenhet är med på utställningen. Välkommen och bekanta dig med servicefartyget!

Vaikuta vesiin Nyt @ Kasnäs 10.8. kl 13

Vad är marint skräp och varifrån kommer det? Håll Skärgården Ren rf och Egentliga Finlands NTM-centralens vattenenhet ordnar ett infotillfälle om marint skräp på Kasnäs Meripäivät den 10.8. 
Kom och lyssna hur mycket skräp finns i våra hav och vad du kan göra åt saken!

Vaikuta vesiin Nyt @ Nystad 17.8. kl 11

Vad är marint skräp och varifrån kommer det? Under Tul toril-evenemangstorget 17.8. ordnar Håll Skärgården Ren rf och Egentliga Finlands NTM-centralens vattenenhet ett ”Vaikuta vesiin Nyt” -infotillfälle om marint skräp. Kom och lyssna hur mycket skräp finns i våra hav och vad du kan göra åt saken!