Hoppa till innehållet

Största delen av skräpet i Östersjön härstammar från den urbana miljön och tar sig ut i vattendragen antingen direkt från den vanliga konsumenten eller exempelvis med dagvattensystemet. Inom Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj ”Stoppa Avfallshavet” märks städernas brunnslock ut med färgglada klistermärken i syften att öka medvetenheten om varifrån skräpet kommer och minska nedskräpningen.

”Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar med filter och allt rakt ner i dagvattenbrunnar utan att vara medveten om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Därför kommer det inte som någon överraskning att cigarettfimpar är det vanligast förekommande skräpet i världens hav, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektanställda Jutta Vuolamo.

Kampanjen Stoppa Avfallshavet genomförs sommaren 2019 i tre pilotstäder: Borgå, Åbo och Vanda. På alla tre orter märks brunnslocken ut med klistermärken i samband med olika evenemang. Till Borgå anländer klistermärkena den 8 juni i samband med Borgådagarna, i Åbo dyker de upp den 14 juni i samband med den nya festivalen Kesärauha och i Vanda i början av juli. Klistermärkena finns på plats i ett par veckor. I Åbo och Vanda kommer kampanjen inte bara att synas på gatubrunnarna utan även på soptunnor.

Kampanjen inleddes våren 2018, när Håll Skärgården Ren rf deltog i tävlingen Meriroskahaaste som ordnades av Finlands miljöcentral och där man ville finna lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Kampanjen Stoppa Avfallshavet prisbelöntes i finalen i augusti 2018 och föreningen fick 7 000 euro i finansiering för att genomföra den. Detta år har varit ett pilotår för kampanjen och planen är att kampanjen framöver ska fortsätta även på andra orter.

Håll Skärgården Ren rf har rollen som en etablerad expert på nedskräpning

Håll Skärgården Ren rf har sedan föreningen grundades 1969 arbetat för att förhindra nedskräpningen i vattnen. Under de senaste åren har föreningen också koncentrerat sig på att undersöka det skräp som hittas på stränderna med avseende på antal, skräpets art och hur skräpet hamnat i vattendragen.

Föreningen deltog i projektet MARLIN som kartlade nedskräpningen av Östersjöns stränder åren 2011–2013. I synnerhet för Finlands del var resultaten en dyster läsning: våra stränder var nämligen de mest nedskräpade av alla deltagarländernas. På grund av de alarmerande resultaten lanserade HSR rf den riksomfattande strandstädningskampanjen Snygg Beach år 2014. Syftet med programmet var att städa upp stränderna, väcka intresse för nedskräpningsläget på stränderna samt samla in information om nedskräpningen på stränderna.

Håll Skärgården Ren rf har också varit med och skrivit den första fackboken om marin nedskräpning, Roskapostia – kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta (2017). HSR rf har också deltagit i projektet BLASTIC, där man klarlade från vilka källor och vilka vägar skräpet – och i synnerhet plastskräpet – tar sig från städerna ut i Östersjön. Dessutom utför föreningen konkret avfallshanteringsarbete på finländska vattenområden, såväl längs kusten som på insjöarna.

Närmare information:

Jutta Vuolamo
Projektanställd, Håll Skärgården Ren rf
040 458 9156
jutta.vuolamo@pssry.fi