Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) får ytterligare ett servicefartyg till Saimen i höst. Det gamla servicefartyget M/S Roope-Saimaa fortsätter sin verksamhet som normalt fram till säsongens slut. Även Roope-Saimaa ska förnyas i framtiden, och därmed fortsätter medelinsamlingskampanjen.

”Med två fartyg blir verksamhetsområdet mer lätthanterligt och vi kan svara mot olika servicebehov snabbare än tidigare. Funktionssäkerheten ökar också i och med att det finns tillgång till ersättande fartyg”, kommenterar Eeva Taimisto, HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland.

Det första nya servicefartyget byggs av den finländska båttillverkaren Alpo Pro Boats Oy. Resultatet blir en cirka 13 meter lång aluminiumbåt av katamaranmodell. Båten utrustas med två utombordsmotorer och en lyftkran samt avloppsvattentankar med en volym på två kubikmeter för att kunna tömma föreningens flytande septikanläggningar. Målet är att inleda provkörningar i augusti 2019.

Saimens verksamhetsområde, som ligger i Vuoksens vattenområde, är det geografiskt sett mest omfattande av Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsfält. HSR rf underhåller utfärdshamnar som är belägna på öar och ägs av en rekreationsområdesförening, en rekreationsområdesstiftelse, städer och kommuner.

Medelsanskaffningen för att förnya fartygsbeståndet fortsätter

I juni i fjol beviljade riksdagen ett anslag ur statens tilläggsbudget på 500 000 euro för att förnya föreningens flotta. Föreningen har fått sammanlagt cirka 40 000 euro i donationer för anskaffning av fartyg. Bland donatorerna finns privatpersoner och företag samt Nyslotts stad, Sulkava kommun, Rantasalmi kommun och stiftelsen Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.

Men det behövs fortfarande en hel del för att det andra fartyget ska kunna sjösättas, i och med att den totala budgeten för förnyelseprojektet är cirka en miljon euro. Föreningen uppmanar alla som värdesätter en ren vattenmiljö i Saimen att aktivera sig i medelinsamlingskampanjen Fixa flottan.

”Alla donationer räknas. En donation är en konkret gärning för en mer hållbar framtid för båt- och friluftslivet. Renheten är Saimens dragplåster, och välunderhållna utfärdshamnar är en förutsättning för att man ska kunna njuta av den”, säger Taimisto.

Du kan delta i anskaffningen av ett nytt fartyg genom att göra en donation på sidan kalustokuntoon.fi eller genom att skicka ett sms med texten 20E ALUS till numret 16588. Priset för meddelandet är 20 euro. Det finns också plats för intresserade samarbetspartners logotyper på de nya fartygen.

Närmare information:

Aija Kaski
HSR rf, generalsekreterare
tfn 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi

Eeva Taimisto
HSR rf, distriktschef
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi